Referatai Kursiniai Diplominiai

Vertybių sistema Sofoklio "Antigonėje"
Išttrauka iš darbo. Visuose kūriniuose sutinkamos vertybės. Vienuose jų randama daug, kituose mažai. Graikų rašytojai stengėsi vaizduoti idealų ir harmoningą pasaulį. Dėl to jų kūriniuose buvo pabrėžiamos teigiamos žmonių vertybės, o ydos tiesiogiai neparodomos arba slepiamos. Sofoklio “Antigonėje” taip pat radome nemažai vertybių. Svarbiausia, jog visos jos yra žmogiškos, susijusios su morale: kraujo ryšio vertinimas; žodžio laikymasis ir tiesos sakymas; blaivaus proto klausymas; drąsa; ištikimybė; pagarba dievams; pasiaukojimas.
Užsienio literatūros rašinys (4 pus.)


Viduramžių literatūra
Viduramžių Europos literatūra (V- XV a.). Epochos bruožai. Garsiausios asmenybės jų idėjos, darbai. Literatūros bruožai: bažnytinė literatūra; riterinė (kurtuazinė) kūryba, riterinių romanų ir herojinių epų skirtumai, miestiečių literatūra, drama. Autoriai (tautybė), kūrybos žanrai, bruožai. Garsiausi posakiai ir sentencijos.
Užsienio literatūros konspektas (2 pus.)


Viljamas Šekspyras
Biografija. Šekspyro kūrybos bruožai. Kūrybos apžvalga. Žymiausios tragedijos. Romeo ir Džiuljeta. Otelas. Karalius Lyras. Makbetas. Hamletas. Šekspyro kūriniai. Nuotraukos. 1564 metais gimė Stratforde prie Eivono pirštinių siuvėjo ir prekiautojo vilna šeimoje. Kelios protėvių kartos buvo smulkūs žemvaldžiai.
Užsienio literatūros referatas (21 pus.)


Viljamas Šekspyras. "Hamleto" interpretacija
Ištrauka iš darbo. Viljamas Šekspyras – vėlyvojo Renesanso (lotyniškai renasci – atgimti, prancūziškai renaissance - atgimimas) anglų rašytojas, vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Didysis jo veikalas - penkių veiksmų tragedija „Hamletas“. Tragedija komponuojama taip, kad visų įvykių centre atsiduria danų princas Hamletas. Tačiau ir kiti kūrinio veikėjai išgyvena savo tragedijas (Klaudijus, Gertrūda, Apolonijus, Ofelija). Skaitytoją sukausto nuolat auganti įtampa, įvykis, keičiantis kitą įvykį. Čia atskleidžiamas slaptas rūmų gyvenimas, santykiai tarp įvairių luomų atstovų, valdžios ir keršto troškimas. – vėlyvojo Renesanso (lotyniškai renasci – atgimti, prancūziškai renaissance - atgimimas) anglų rašytojas, vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Didysis jo veikalas - penkių veiksmų tragedija „Hamletas“. Tragedija komponuojama taip, kad visų įvykių centre atsiduria danų princas Hamletas. Tačiau ir kiti kūrinio veikėjai išgyvena savo tragedijas (Klaudijus, Gertrūda, Apolonijus, Ofelija). Skaitytoją sukausto nuolat auganti įtampa, įvykis, keičiantis kitą įvykį. Čia atskleidžiamas slaptas rūmų gyvenimas, santykiai tarp įvairių luomų atstovų, valdžios ir keršto troškimas.
Užsienio literatūros interpretacija (3 pus.)


Viljamo Šekspyro
Pagrindinis tragedijos veikėjas – princas Hamletas (Hamletas – iš anglų kalbos išvertus reiškia mėgstantis būti namie, namų žmogus, siekiantis tikslo) – nepaprasta asmenybė, apdovanota įžvalgiu protu. Vienas svarbiausių Hamleto bruožų – dvasinė kaita. Jis niekada neskuba atlikti veiksmų, o pirmiausia siekia ir bando susivokti situacijoje, suprasti reiškinių priežastis ir esmę. Savo monologuose jis filosofiškai kalba apie pasaulį, gyvybę ir mirtį, žmogaus būties prasmę. Garsusis jo monologas „Būti ar nebūti“ yra visos dramos pagrindas, jos kulminacija, kur šiam veikėjui iškyla esminis klausimas, didysis pasirinkimas, lemsiantis daugelio žmonių ateitį.
Užsienio literatūros interpretacija (2 pus.)


Viljamo Šekspyro "Hamletas"
Siužetas. Charakteriai. "Hamleto" kompozicija. Tragedijos sceningumas. "Hamleto" reikšmė. Ištrauka iš darbo. Tragediją Šekspyras parašė tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir kitas kruvinąsias tragedijas „Otelą", „Makbetą"; maždaug 1602 m. Medžiaga paimta iš metraščių. Apie 1200 m. buvo užrašytas įvykis iš danų gyvenimo, kaip karalių nužudė jo brolis ir vedė našlę. Taigi tragedijos medžiagą Šekspyras nesugalvoja, bet tik esamus istorinius ar beletristinius pasakojimus aprašo dramine forma.
Užsienio literatūros referatas (6 pus.)


Viljamo Šekspyro "Hamletas": būti ar nebūti
Ištrauka iš darbo. "Būt ar nebūt" - štai klausimas, kuris iškyla ir mūsų kasdieniniame gyvenime, tik mes jo taip giliai ir smulkiai nenagrinėjame, neanalizuojame, kaip Viljamo Šekspyro Hamletas. Tai - būties ir nebūties klausimas, lyg kokios svarstyklės, kurias paveikus išaiškėja kažkurios vienos pusės nenuginčijama persvara.
Užsienio literatūros rašinys (2 pus.)


Viljamo Šekspyro "Hamleto" interpretacija
Viljamas Šekspyras yra renesanso literatūros atstovas, gyvenęs ir kūręs Anglijoje. Daugiausiai pasireiškė kurdamas tragedijas. Žymesni jo kūriniai: „Romeo ir Džiuljeta“, „Otelas“, „Karalius Lyras“, „Makbetas“ ir „Hamletas“. Jo tragedijoms būdingas filosofinis požiūris į pasaulį, gyvenimo prasmės ieškojimas ir suvokimas. Tragedijoje „Hamletas“ atskleidžiamas pagrindinio veikėjo Hamleto tiesos ieškojimo kelias. Jis įvairiais būdais stengiasi išsiaiškinti, kas yra jo tėvo žudikas ir įvykdyti teisingumą – atkeršyti. . Nagrinėjama „Hamleto“ III veiksmo II scenos ištrauka yra dramos kulminacija.
Užsienio literatūros interpretacija (1 pus.)


Viljamo Šekspyro “Hamletas”. Analizė ir interpretacija
Ištrauka iš darbo. Vienas žymiausių Renesanso epochos dramaturgų Viljamas Šekspyras per savo gyvenimo metus sukūrė daugybę dramos kūrinių bei sonetų. Pasaulio istorijoje V.Šekspyras žinomas kaip tragedijų autorius. Šis dramaturgas savo kūriniuose parodo blogio kovą prieš gėrį, nusivylimą žmogumi, bet kartų sukuria itin drąsius ir garbingus charakterius. Vienas iš garsesnių Šekspyro kūrinių yra „Hamletas“. Tragedijoje „Hamletas“ Viljamas Šekspyras išsako žmonių blogąsias savybes, prieš kurias stoja kovoti garbingas ir sąžiningas žmogus. Šis veikėjas yra iškalbus, neryžtingas, daug ką apmąstantis.
Užsienio literatūros interpretacija (2 pus.)


Viljamo Šekspyro kūryba
Kūrybos apžvalga. Hamletas. Veiksmo ekspozicija. Veiksmo eiga. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Ištrauka iš darbo. Viljamas Šekspyras laikomas žymiausiu anglų kalba kuriamos literatūros dramaturgu ir poetu. Jis priklauso paskutiniajam renesanso laikotarpiui. Gebėdamas įžvalgiai atskleisti žmogaus prigimtį Šekspyras sukūrė įsimintinus personažus, atstovaujančius įvairiems visuomenės sluoksniams.
Užsienio literatūros referatas (4 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |