Referatai Kursiniai Diplominiai

Mašinų techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB "Kemi"
ĮVADAS. ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAS. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Vadybos kursinis darbas (31 pus.)


5-7 metų vaikų kalbos raidos ypatumai
Pratarmė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos problemos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos lavinimo galimybės. Konstatuojamo tyrimo metodika ir organizavimas. Apklausos organizavimas. Kalbos tyrimo metodas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Vaiko mąstymo raida susijusi su jo kalbos tobulėjimu. Kaip plytą būtų sunku padaryti, neturint formos, taip ir mintį sunku išreikšti, neturint atitinkamų žodžių ir gramatikos priemonių. Kalba yra minties reiškimo forma. Tik tada, kai mintis išreikšta žodžiu, ji yra aiški ir tampa realybe kalbančiam ir kitiems – klausantiems.
Vadybos kursinis darbas (22 pus.)


A. Maslow teorija ir jos taikymas šiuolaikinėse organizacijose
ĮVADAS. A. Maslow‘as – garsus psichologas. Poreikiai – pažinimo ir motyvavimo pagrindas. A. Maslow‘o poreikių hierarchija. Banko Nord/lb motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Banko personalas. Darbuotojų motyvacija. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos kursinis darbas (16 pus.)


A.Maslow poreikių hierarchijos teorija
Įvadas. Žmogaus poreikiai. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių patenkinimas organizacijoje. A.Maslow teorijos palyginimas su Alderfer ir Herzberg teorijomis. A.Maslow teorijos privalumai ir trūkumai. Literatūros sąrašas. Sakome, kad žmogus turi poreikį, jei jaučia kokį vidinį ar išorinį trūkumą. Nepatenkintas poreikis sukelia įtampą, kuri skatina tam tikras žmogaus paskatas. Šios paskatos sužadina konkrečius tikslus, kurie, jei įgyvendinami, patenkina poreikį ir sumažina įtampą. Tenkinant poreikį, emocijos kinta nuo nepasitenkinimo, įtampos, kančios, link teigiamų emocijų, priklausomai nuo poreikio patenkinimo sėkmingumo.
Vadybos referatas (14 pus.)


AB "Vilniaus vingis"finansinė analizė
AB „VILNIAUS VINGIS“ PRISTATYMAS. AB „VILNIAUS VINGIS“ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ. LIKVIDUMO RODIKLIAI. ŪKINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI. PELNINGUMO RODIKLIAI. NUOSAVYBĖS STRUKTŪROS RODIKLIAI. AUGIMO RODIKLIAI. RINKOS RODIKLIAI. PAGRINDINIAI RODIKLIAI. IŠVADOS. AB „Vilniaus Vingis“ įsteigta, reorganizavus valstybinę įmonę „Vingis“. Bendrovė įregistruota 1994 m. vasario 25 d. Gamybinę veiklą bendrovė pradėjo 1959 m. Šiais metais buvo pagaminta pirmoji kreipiamųjų sistemų nespalvoto vaizdo televizoriams su 35 cm įstrižainės kineskopu bei eilučių skleistinės transformatorių partija. 1968 m. pradėta gaminti produkcija (kreipiamosios sistemos ir eilučių skleistinės transformatoriai) spalvoto vaizdo televizoriams. 1986 m. įmonė įsigijo RCA firmos (JAV) licenziją kreipiamųjų sistemų konstrukcijai ir gamybos technologijai. 1989 m. buvo pradėta eksploatuoti įsigyta SANYO firmos automatizuota eilučių skleistinės transformatorių gamybos linija.
Vadybos kursinis darbas (42 pus.)


AB "Sanitas“
Įvadas. Apie bendrovę. Įmonės misija. Istorija. Įvykis. Išvados. Litertatūra. Šio darbo tikslas – išnagrinėti įmonės strateginį planą, kurį ji bandė įgyvendinti 2009 metais, ir pabandyti išaiškinti, kodėl jai nepavyko padidinti pelną išplečiant gamybą.
Vadybos analizė (9 pus.)


AB "Vilkyškių pieninės" praktikos ataskaita.
ĮVADAS. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖS" PADĖTIES ĮVERTINIMAS. Įmonės makroaplinkos analizė. AB "Vilkyškių pieninė" mikroaplinkos analizė. AB "Vilkyškių pieninės" plėtros galimybės. AB "Vilkyškių pieninės" plėtros strategiją. Įmonės veiklos planas. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ. Prekės ir pardavimo struktūra. Prekinis ženklas. Kainų nustatymas ir strategijos. Paskirstymo kanalai. AB "Vilkyškių pieninė" naudojamos rėmimo priemonės. IŠVADOS IR PASIŪLIMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Šio darbo tyrimo objektas - AB "Vilkyškių pieninė". Darbo tikslui įgyvendinti, keliami tokie uždaviniai. Įvertinti AB "Vilkyškių pieninė" vietą fermentinių sūrių rinkoje. Atlikti AB "Vilkyškių pieninė" pardavimo analizę. Apžvelgti į konkurentus orientuota strategija.
Vadybos ataskaita (25 pus.)


Adaptacija naujiems darbuotojams įmonėje
Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Adaptacijos tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos etapai. Formalizuotas ir neformalizuotas adaptavimas. Adaptavimo efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Adaptacijos lygiai. Adaptacijos metodai. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Adaptacijos programa įmonėje. Išvados. Literatūra. šiais laikais, gyvuojant daugeliui firmų, adaptacijos programa naujiems darbuotojams įmonėje ypač aktuali, nes įmonių vadovams dažnai tenka priimti naujus darbuotojus, kurie, atėję į naują darbo vietą, turi susipažinti su būsimu darbu, kolektyvu, įmonės vidaus taisyklėmis. Adaptacijos programa naujiems darbuotojams įmonėje padeda sėkmingai pritapti naujoje darbovetėje : sužinoti kiek galima daugiau apie įmonės aplinką, bei darbą, jaustis laukiamiems, išvengti streso bei adaptacinės krizės, kuo greičiau įsitraukti į darbą ir siekti gerų darbo rezultatų.
Vadybos namų darbas (14 pus.)


Akcinės bendrovės „Skaidula“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. UAB "Skaidula" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl materialiojo turto nusidėvėjimo. Įsakymas dėl Jakaterinos Fedotovos nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Komercinis pasiūlymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvada. Priedai. Šio tyrimo tikslas buvo savarankiškai išanalizuoti kokios nors pasirinktos organizacijos (įstaigos ar įmonės) veikimo būdus. Teorinėje dalyje reikėjo pateikti pasirinktos organizacijos informaciją, t.y. šio projekto užduotis - aprašyti įmonę pagal 14 punktų.
Vadybos referatas (33 pus.)


Alternatyviniai kaštai ir pelnas
Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, pastovieji, kintami gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Alternatyviųjų kaštų samprata. Buhalteriniai ir ekonominiai kaštai. Griovimo kaštai. Pelnas. Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. PP = parduotų prekių kiekis x prekės vieneto kaina. Veiklos pelnas = bendrasis pelnas - veiklos sąnaudos. Gamybos pelningumas. Išvados. Bendras rinkos ūkyje funkcionuojančių įmonių elgsenos bruožas yra pelno siekimas. Tuo tikslu jos plečią savo veiklą, kuri gali būti apibūdinama produkto apimties, kaštų, pelno kategorijomis.
Vadybos referatas (25 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |