Referatai Kursiniai Diplominiai

Vadybos tyrimai
Įžanga. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Vadybos tyrimų esmės atskleidimas. Anketinė apklausa. Stebėjimas. Vadovo tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Rinkos struktūra. Makroaplinka. Mikroaplinka. Individualios parduotuvės „Magija“ tyrimai. Anketos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra.
Vadybos kursinis darbas (24 pus.)


Vadovavimas
Įvadas. Besiformuojantis vadovas. Galia. Vadovų ugdymas. Darbo su vadovais ypatumai. Moteris vadovė. Situacijos ir rekomendacijos. Vyras vadovas. Situacijos ir rekomendacijos.
Vadybos referatas (11 pus.)


Vadovavimas susirinkimams
Ištrauka iš darbo. Kodėl sprendimų paieškos grupėje dažnai atrodo ne pats veiksmingiausias būdas kurti, planuoti, spręsti problemas? Davidas Strausas, knygos „Kaip organizuoti bendradarbiavimą“ autorius, tvirtina: todėl, kad dauguma žmonių nežino, kaip tai daryti efektyviai. Dirbti kartu reikia išmokti. Deja, nuo pat vaikystės buvome mokomi ko kito: vertinti asmeninius pasiekimus, žavėtis asmenine sėkme. Net dalyvaudami mokyklos rankinio komandoje labiausiai stengėmės tobulėti asmeniškai, taip, neva, stiprindami komandą. Kita priežastis, kodėl nemokame dirbti kartu taip pat susijusi su patirtimi. Mokyklose ir universitetuose privalėjome mintinai mokėti galybę įvairiausių apibrėžimų, formulių, modelių ir paradigmų. Tačiau niekas nemokė, ką su visu tuo veikti toliau. Sužinojome, pavyzdžiui, kad būtiniausiai reikia siekti efektyvumo. Tačiau kaip?!
Vadybos referatas (3 pus.)


Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms
Įvadas. Vadovavimas ir jo skirtumai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo skirtumai. Vadovavimas viešąjam ir privačiąjam sektoriams skiriasi. Vadovavimo skirtumų rūšys. Viešojo administravimo organizacijų kaip valdymo objektų ypatybės. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių skristymas. Tradicinis vadovavimo stilius. Šiuolaikinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situacinio vadovavimo modeliai. Viešojo administravimo institucjos. Institucijos esmė ir sandara. Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms remiantis įstatymu. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo sritys. Valstybinis valdymas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatas (25 pus.)


Vadovavimo ir lyderiavimo ypatumai
ĮVADAS. VADOVAVIMAS. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Būdingiausi vadovų bruožai. LYDERIAVIMAS. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo stiliai. Būdingiausi lyderiavimo bruožai. VADOVAVIMO IR LYDERIAVIMO TEORIJŲ APŽVALGA. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Vadovavimo poreikio teorijos. Elgesio teorijos. Situacinis vadovavimas. Paramos teorija. Kognityvinės vadovavimo teorijos. V. Vroom – P. Yetton sprendimų priėmimo modelis. Kelio – tikslo teorija. Lyderio ir grupės narių mainų teorija. VADOVAVIMO IR LYDERIAVIMO PANAŠUMAI BEI SKIRTUMAI. VADOVAVIMO POBŪDŽIO TYRIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAS.
Vadybos kursinis darbas (30 pus.)


Vadovavimo įtaka darbuotojų motyvacijai
Turinys. Įvadas. Vadovavimo samprata. Darbuotojų motyvacija. Darbinės motyvacijos samprata. Motyvacijos modelio kūrimas. Motyvacijos modeliai. Modeliai, atsižvelgiant į vyraujančius darbuotojų motyvus. Modeliai, atsižvelgiant į vadovavimo stilius ir darbdavių galimybes. Darbuotojų motyvacijos poveikis darbo kokybei. Darbuotojų motyvacijos priemonės. Darbuotojų motyvacijos poveikis darbui. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: išanalizuoti vadovavimo įtaką darbuotojų motyvacijai. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti motyvacijos modelius. Išanalizuoti darbuotojų motyvavimo priemones. Išnagrinėti motyvacijos poveikį darbuotojams.
Vadybos referatas (10 pus.)


Vadovavimo stiliai
Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių samprata. Stilių derinamumas. Vadovų savybės ir funkcijos. Vadovų savybės. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinamumo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Praktinė dalis įmonėje x. Išvados. Vadovauti žmonėms –mokslas ir menas. Vadovavimas –vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasekoje. Taigi be vadovaujančio individo Žemėje nebūtu nei vieno stebuklo. Šio darbo tikslas, išsiaiškinti, kokie dažniausiai pasitaikantys vadovavimo stiliai. Manau didelė dalis verslo sėkmės priklauso nuo vadovavimo tam verslui. Neužtenka turėti genealią verslo idėją, susidaryti fantastišką verslo planą, bet nesugebant suderinti savo siekiamų tikslų su versle dalyvaujančių žmonių tikslais, verslas gali žlugti, nors finansiškai buvo stiprus.
Vadybos kursinis darbas (23 pus.)


Vadovavimo stiliaus įtaka organizacijos veiklai
Įžanga. Pagrindiniai teiginiai apie vadovavimą. Vadovavimo bruožai ir stilių teorijos. Schmidt - tannenaum kontinuum modelis. Elgsenos ir atsitiktinumų teorijos. Ohajo ir mičigano valstijų universitetų tyrimai. Fredo fiedlerio modelis ir kelio-tikslo teorija. Modernizuotos bruožų teorijos. Transakcinis ir transformacinis vadovavimo stilius. Vizijomis grindžiamas vadovavimas ir darbuotojų motyvacija. Tikslinis valdymas ir pasitikėjimas. Vadovavimo apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos referatas (21 pus.)


Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų
Įvadas. Vadovas – kas tai?. Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupės simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės “nešėjas”. Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Išvados. Naudota literatūra. Taigi vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje, atliekant įvairius darbus yra ypatingas ir labai svarbus, o taip pat ir nelengvas bei reikalaujantis be galo didelės atsakomybės. Ne kiekvienas žmogus gali vadovauti. Būti geru vadovu reikia sugebėti; tai reikalauja daug darbo, pastangų ir laiko...
Vadybos referatas (7 pus.)


Vadovo asmenybė
Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Asmeninės savybės. Asmenybės nuostatos yra pagrįstos vertybių sistema, kuri nusako, ko žmogus siekia. Ji tarytum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia svarbiausią elgesio kryptį. Kiekvienas vadovas pasirenka ką ir kaip daryti. Tai, kas vodovui atrodo svarbu ir teisinga, turi didelės įtakos ir jo, ir pavaldinių gyvenimo kokybei. Vadovai, kuriems neaiškūs prioritetai, veiklos prasmė bei vertybės, neturi tvirto savo veiksmų pagrindo, linkę priimti spontaniškus, vienadienius sprendimus, taip užprogramuodami nesėkmingą veiklą.
Vadybos konspektas (7 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |