Referatai Kursiniai Diplominiai

Verslo planas: IĮ "Skanumas"
Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Išvados . Sveika ir natūrali duona, gardžios bandelės, įvairūs riestainiai, patraukli ir patogi pakuotė vis labiau traukia pastovius ir naujus šių gaminių vartotojus. Kadangi duonos gaminiai visada buvo ir bus reikalingi mūsų kasdieniam stalui, prekyba jais niekada nebus nuostolinga.
Vadybos kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas: IĮ "Gėlių simfonija"
Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingas. Gamyba. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Literatūra. Priedai. Paslaugų verslui įgyjant vis didesnę pasiūlą Lietuvoje, verslo planas sudarytas norint įkurti IĮ "Gėlių simfonija", užsiimančia puokščių komponavimu, skintų ir vazoninių gėlių prekyba, tokiomis paslaugomis kaip dovanų pakavimas, interjero puošimas, augalų nuoma, bei vazonų, indų ir kitų aksesuarų prekyba.
Vadybos kursinis darbas (44 pus.)


Verslo planas: IĮ "Slauga"
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Kainos. Paskirstymas. Rėmimas. Konkurentai. Paslauga. Vadyba. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Įmonės finansavimo šaltinai ir jų panaudojimas. Įmonės pelningumas. Pelno (nuostolio) prognozė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo uždaviniai. Sudaryti įmonės verslo ir paslaugos aprašymą. Ištirti rinką ir konkurentus nustatyti kainas bei aptarti vadybos funkcijas. Apskaičiuoti įmonės prognozuojamus finansinius rodiklius. IĮ "Slauga" - įmonė kuriama atsižvelgiant į didėjančią paslaugos paklausą, jos pagrindinis tikslas- padėti pasirūpinti žmonėmis, kurie negali ar dėl kokių nors priežasčių nesugeba savimi pasirūpinti t.y. vaikai, senyvo amžiaus ar negalią turintys žmonės.
Vadybos kursinis darbas (20 pus.)


Verslo planas: IĮ "Smagumėlis"
Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Įmonės charakteristika. Vietovės aprašymas. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkos dydis ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Paslaugų vartotojai. Konkurencija. Įmonės marketingo planas. Įmonės kainų politika. Realizavimo kanalai ir metodai. Rėmimas ir reklama. Gamyba. Patalpų aprašymas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Žaliavos. Vadyba. Įmonės darbuotojai. Valdymo schema. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Finansiniai skaičiavimai. Lėšos. Pradinių išlaidų sąmatas. Gamybos išlaidos. Pardavimo išlaidos. Pelnas. Individuali įmonė "Smagumėlis" - tai renginių organizavimo paslaugas teikianti įmonė. Daug ką apie mano kuriamą įmonę pasako jos pavadinimas - "Smagumėlis". Pavadinimas atspindi įmonės veiklą ir "pasako", jog jos veikla susijusi su linksmybėmis.
Vadybos kursinis darbas (15 pus.)


Verslo planas: IĮ "Tesco"
Įmonės analizė. Veiklos aprašymas. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų tobulinimo tyrimai. Rinka. Tikslinė rinka. Rinkos dydis. Rinkos kitimo tendencijos. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama. Gamybos planas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Įrenginių nusidėvėjimas. Personalo skyrius. Pareigos ir atsakomybė. Motyvacija. Rizika. Finansinis planas. Planuojami pardavimai per mėnesį ir trejus metus. Prognozuojamų pardavimų lentelė (lt). Išlaidos atlyginimams. Planuojami pardavimai. Pelno - nuostolių ataskaita. Sąnaudų prognozė. Grynųjų pinigų srautai. Paskolos grąžinimas. Pajamų - išlaidų santykis (b/c). Grynoji dabartinė vertė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. IĮ "Tesco" yra kompiuterinių detalių parduotuvė su įrengta patalpa kompiuteriniams žaidimams. Įmonės adresas: Kaunas. Pagrindinis projekto tikslas - įkurti pelningą įmonę, kuri padėtų diegti inovacijas šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje ir pasiūlytų naujausias technologijos galimybes potencialiems kompiuterių naudotojams. Šis tikslas bus pasiektas per dvejus metus, o nuolat pateikiamų klientams naujausių technologijų pasiūla leis įmonei ir toliau siekti savo tikslų bei plėstis ar net tapti lydere savo srityje.
Vadybos kursinis darbas (22 pus.)


Verslo planas: individuali įmonė “Interfanas”
Santrauka. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo tikslai, verslo organizavimas. Sumanymo uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Rinkos apžvalga. Finansavimo šaltiniai. Rizikos veiksniai. Konkurencijos analizė. Reklamavimas ir rėmimas. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Organizacinė firmos struktūra. Gamybos kaštų prognozė. Mes kuriame kompiuterinę svetainę, kuri vadinsis „Interfanas“. Mūsų kuriama įmonė, teiks interneto bei kompiuterinių žaidimų paslaugas. Tokią įmonę nutarėme kurti todėl, kad sparčiai didėja poreikis informacijos paieškai skaitmeniniuose kanaluose ir išaugo didelis kompiuterinių žaidimų populiarumas.
Vadybos namų darbas (11 pus.)


Verslo planas: interneto kavinė
VERSLO APRAŠYMAS. UAB "Orbita". BENDRAS SUMANYMO APRAŠYMAS. VERSLO SFEROS APIBŪDINIMAS FIRMOS ISTORIJA ARBA ATSIRADIMAS. SUMANYMO UŽDAVINIAI. SUMANYMO UNIKALUMAS. MARKETINGAS. VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI. RINKOS BŪKLĖ, JOS DYDIS IR TENDENCIJOS. KONKURENCIJA RINKOJE. MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS. MARKETINGO RINKINIO ELEMENTAI. PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU. KAINŲ NUSTATYMAS. REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS. GAMYBA. GAMYBOS VYKDYMO VIETA. GAMYBOS POREIKIAI. REIKALINGOS PATALPOS. ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS. TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI. DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS. GAMYBOS KAŠTŲ PROGNOZĖ. VALDYMAS. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS. ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA. JURIDINĖ SANDARA IR SUTARTYS. PATARĖJAI IR KONSULTANTAI. KRITINĖ RIZIKA. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS. RIZIKOS VEIKSNIAI. ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS. FINANSAI. REIKIAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS. PARDAVIMO PROGNOZĖ. PROGNOZUOJAMŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA. DARBŲ GRAFIKAS.
Vadybos kursinis darbas (18 pus.)


Verslo planas: Interneto kavinė IĮ "Audruva"
Įvadas. Rinkos planas. Rinkos analizė. Konkurentai. Paslaugos aprašymas. Paslaugų kainos. Prekių pateikimas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Finansai. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos patalpų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Paslaugų kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.
Vadybos diplominis darbas (23 pus.)


Verslo planas: interneto paslaugos
APIBENDRINIMAS. VERSLO APRAŠYMAS. UAB “DF” . BENDRAS SUMANYMO APRAŠYMAS. VERSLO SFEROS APIBŪDINIMAS. FIRMOS ISTORIJA ARBA ATSIRADIMAS. SUMANYMO UŽDAVINIAI. SUMANYMO UNIKALUMAS. MARKETINGAS. VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI. RINKOS BŪKLĖ, JOS DYDIS IR TENDENCIJOS. KONKURENCIJA RINKOJE. MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS. MARKETINGO RINKINIO ELEMENTAI. PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU. PASISKYRSTYMO KANALAI. KAINŲ NUSTATYMAS. REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS. GAMYBA. GAMYBOS VYKDYMO VIETA. GAMYBOS POREIKIAI. REIKALINGOS PATALPOS. ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS. TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI. DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS. GAMYBOS KAŠTŲ PROGNOZĖ. VALDYMAS. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS. ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA. JURIDINĖ SANDARA IR SUTARTYS. PATARĖJAI IR KONSULTANTAI. KRITINĖ RIZIKA. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS. RIZIKOS VEIKSNIAI. ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS. FINANSAI. REIKIAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS. PARDAVIMO PROGNOZĖ. PROGNOZUOJAMŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA. DARBŲ GRAFIKAS. BIBLIOGRAFIJA. PRIEDAI. PELNINGUMO LŪŽIO TAŠKAS. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos kursinis darbas (25 pus.)


Verslo planas: įrankių nuoma IĮ "Technikonas"
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai. Produktai. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Prekių vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Kainos. Pardavimo metodai ir būdai. Reklama ir rėmimas. Veiklos planas. Patalpos. Tiekėjai. Atsargos. Valdymas. Savininkas ir darbuotojai. Finansinė ekonominė informacija. Nuomos įplaukų prognozės 2000 m., litais. Sąnaudų prognozės m., litais. Sąnaudų prognozės 2001 m., litais. m. veiklos metų sąmata (pinigų srautai) mėnesiais. m. veiklos metų sąmata (pinigų srautai) ketvirčiais. Pelningumo lūžio taškas. Šio darbo tikslas - verslo plano PĮ "Technikonas" įrankių nuomos padaliniui sudarymas. Įmonės filialo veikla Vilniaus regione - rezultatai, klientų aptarnavimo lygis ir neišnaudotos galimybės netenkino įmonės vadovų, todėl po rinkos analizės buvo nuspręsta reorganizuoti Vilniaus padalinį - praplėsti biurą, įrengti prekybos salę, įsteigti įrankių remonto, nuomos ir mažmeninės prekybos padalinius.
Vadybos kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 |  40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |