Referatai Kursiniai Diplominiai

Verslo planas: kompiuterinės technikos pardavimas
SANTRAUKA. VERSLO APRAŠYMAS. IĮ "Vydrauga". ĮMONĖS VEIKLOS SRITIES APŽVALGA. ĮMONĖS TIKSLAI. MARKETINGAS. RINKOS ANALIZĖ. KONKURENCIJOS ANALIZĖ. MARKETINGO PLANAS. KAINODAROS STRATEGIJA. REKLAMA. PASLAUGŲ TEIKIMAS. TEIKIAMOS PASLAUGOS. TIEKĖJAI. ĮMONĖS TURIMA ĮRANGA. ĮMONĖS PERSONALAS. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA. VADYBA. ĮMONĖS VALDYMAS. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. RIZIKOS VEIKSNIAI. FINANSINIS PLANAS. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS PROGNOZĖ. GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI FINANSAVIMO PLANAVIMUI. FINANSAVIMO ŠALTINIAI. ALTERNATYVI VEIKLA.
Vadybos kursinis darbas (14 pus.)


Verslo planas: kompiuterių bei programinės įrangos prekyba IĮ "Kompera"
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos segmentas. Potencialūs konkurentai. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Ekonominis pagrindimas. Išvados. Literatūra. Tikslas: sukurti IĮ "Kompera" verslo planą. Uždaviniai. Aprašyti įmonę ir projekto idėją. Atlikti aplinkos, teikiamų paslaugų, rizikos analizę. Aprašyti įmonės valdymą ir personalą. Parengti marketingo ir finansų planą.
Vadybos kursinis darbas (26 pus.)


Verslo planas: kompiuterių prekyba
SANTRAUKA. ĮMONĖS ANALIZĖ. IĮ "AVITELA”. Veiklos aprašymas. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų tobulinimo tyrimai. RINKA. Tikslinė rinka. Rinkos dydis. Rinkos kitimo tendencijos. KONKURENCIJOS ANALIZĖ. MARKETINGO PLANAS. Kainų politika. Pardavimų strategija. REKLAMA. GAMYBOS PLANAS. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Įrenginių nusidėvėjimas. PERSONALO SKYRIUS. Pareigos ir atsakomybė. MOTYVACIJA. RIZIKA. FINANSINIS PLANAS. Planuojami pardavimai per mėnesį ir trejus metus. Prognozuojamų pardavimų lentelė (Lt). Sąnaudų prognozė 2003 – 2005 metams. Grynųjų pinigų srautai. Paskolos grąžinimas. Pajamų – išlaidų santykis (b/c). Grynoji dabartinė vertė. IŠVADOS. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.
Vadybos kursinis darbas (23 pus.)


Verslo planas: kosmetikos parduotuvė
Rinkos analizė. Idėja. Pirkėjai. Konkurentai. Prekių aprašymas ir kainos. Rėmimas. Išlaidos įmonei įsteigti. Darbo laikas. Prekių asortimento sąrašas ir lėšų poreikis atsargoms. Planuojamos pardavimo apimtys per mėnesį. Planuojamų pajamų apskaičiavimas. Pajamos per 1 m. Apibendrinimas.
Vadybos kursinis darbas (21 pus.)


Verslo planas: krovinių pervežimas
Techniniai – ekonominiai rodikliai. Įvadas. Įmonės charakteristika. IĮ “PARTNERIS”. Įmonės tipas. Veiklos pobūdis. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rinkodaros organizavimas. Verslo idėjos, veiklos kryptys. Rinkos ir konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas. Paslaugos kaina. Paslaugų prognozė. Reklama. Personalo vadyba. Darbuotojų skaičius. Personalo kvalifikacija ir pasirinkimas. Atlyginimų nustatymas. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Laukiamo pelno (nuostolio) ataskaita. Verslo balansas, pinigų srautai, atsipirkimo laikas. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursinis darbas (38 pus.)


Verslo planas: laisvalaikio klubas
Verslo aprašymas. Laisvalaikio klubo "Versmė" veikla susidės iš... Klube "Versmė" bus organizuojami tokie būreliai, kolektyvai, studijos. Klubo tikslai. Strateginis tikslas. Paslaugų rūšis. Teikiamų paslaugų aprašymas. Realizavimo rinka. Marketingo strategija. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Finansinė analizė. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pusės 2002 metų veiklos laikotarpio pelnas arba nuostoliai mėnesiui. Pusės 2003 metų veiklos laikotarpio pelnas arba nuostoliai mėnesiui. Išlaidos reklamai. Rizikos įvertinimas.
Vadybos kursinis darbas (6 pus.)


Verslo planas: langų sandarinimas, remonto ir apdailos darbai
Santrauka. IĮ "Daiberta". Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pateikimo srtategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo parinkimas. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas.
Vadybos kursinis darbas (41 pus.)


Verslo planas: lengvųjų automobilių kėbulų remonto įmonė
Įvadas. Teorinė problemos analizė. Bendrovės. Įmonės projektavimas. Įmonės aprašymas. Swot analizė. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Verslo sėkmė. Marketingo planas. Veiklos eiga. Paslaugos analizė. Įranga. Kainodara. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų atlyginimai. Išvados. Informacijos šaltiniai. Kursinio projekto objektas - lengvųjų automobilių kėbulų remonto įmonė. Tikslas : parengti lengvųjų automobilių kėbulų remonto įmonės organizacinį projektą. Uždaviniai . parinkti tinkamą įranga, patalpas, darbuotojus. sudaryti marketingo ir finansų planus; . sudaryti aplinkos, paslaugų ir rizikos analizes.
Vadybos kursinis darbas (23 pus.)


Verslo planas: logistikos paslaugos
Turinys. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė. Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursinis darbas (15 pus.)


Verslo planas: Loterijų bei lažybų centras "Keliaujantis šansas"
Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymai. Marketingas. Rinkodara. Konkurencija. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Siūlomos paslaugos. Patalpos. Transportas. Personalo parinkimas. Valdymas. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatas (15 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |