Referatai Kursiniai Diplominiai

Verslo planas: šildymo sistemų montavimas
Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Firmos charakteristika. Verslo formos parinkimas. Vieta, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Rinkos tyrimas. Analitinė dalis. Rinkos planas. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Gamybinės patalpos. UAB “Šiluma” ilgalaikis turtas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojams keliami reikalavimai. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Paslaugų sąnaudos. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Kompetencijos. Literatūra.
Vadybos kursinis darbas (16 pus.)


Verslo planas: tikroji ūkinė bendrija, mažmeninė kompiuterinės įrangos prekyba
Verslo plano anotacija (reziumė). Verslo aprašymas. TŪB "Elas". Marketingo planas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Prekių asortimento charakteristika. Prekių pateikimo kanalai nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Pardavimų apimties prognozė. Marketingo veiklos kaštai. Valdymas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Pagrindinių darbų grafikas.
Vadybos pavyzdys (10 pus.)


Verslo planas: turizmo įmonė
Turinys. Įvadas. Įmonės veikla. Verslo kelionės. Poilsinės ir pažintinės kelionės. Kapitalo formavimas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Išorinė aplinka. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinka. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Įmonės įvaizdis. Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įtaka vykdomai veiklai. Įmonės planavimo sistema. Darbo užmokesčio sistema ir organizacinė sistema. Darbo užmokesčio sistema. Organizacinė sistema. Darbuotojų skatinimas. Nuobaudų skirimas. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Reikalavimai firmos vardui. Antspaudo įsigijimas. Registravimasis valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimasis pvm mokėtoju. Registravimasis sodroje. Firminis ženklas – reklamai. Vizitinė kortelė. Firminiai blankai. Produkto analizė. Turizmo produkto samprata. Kaina. Turizmo paslaugų paketo sudarymas. Kelionės paketo sudarymo kaštai. Finansų planas. Finansų plano sudarymas. Investicijų poreikis.
Vadybos kursinis darbas (26 pus.)


Verslo planas: UAB "Solera"
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės forma. Verslo aprašymas. Konkurentų analizė. Rėmimo programos sudarymas. Reklama. Perspektyvų tyrimas. Darbuotojų algos ir mokesčiai sodrai. Paslaugos. Paslaugų proceso ypatumai. Personalas ir paslaugų apimtis. Medžiagų kaštų prognozė. Medžiagų vertės nustatymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Mano kuriamoje grožio paslaugų įmonėje "Solera", bus atliekamas celiulito gydymas bei jo prevencija. Lietuvos rinkoje yra daug grožio salonų, kuriuose teikiamos įvairios kirpėjų, kosmetologų bei manikiūro paslaugos. Tačiau tokio grožio salono, kuriame specialistai dirbtų tik su žmonėmis, kenčiančiais dėl "apelsino žievelės" odos - nėra.
Vadybos kursinis darbas (16 pus.)


Verslo planas: UAB "Agneta"
Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai - finansiniai skaičiavimai. Literatūra. Priedai. Įmonė UAB "Agneta" planuoja siūti moteriškus sijonus bei kelnes. Įmonės pasirinkimą lėmė šios produkcijos paklausa bei prieinama kaina klientui. UAB "Agneta" pasiūlys naujo asortimento ir kokybiškų rūbų savo būsimiems klientams, todėl svarbu išsiaiškinti vartotojų poreikius, bei jų tenkinimui reikalingus sprendimus, jų įgyvendinimo procesus, kad įmonės veikla veiktų sėkmingai. Pagrindinis įmonės tikslas - uždirbti kuo didesnį pelną, tiekiant tik kokybiškus gaminius savo vartotojams, kurie atitiktų jų poreikius ir keliamus reikalavimus. Įmonė sieks būti aukščiausioje vietoje visoje rinkoje ir tapti lydere.
Vadybos kursinis darbas (57 pus.)


Verslo planas: UAB "Blizgesys"
Tikslai. Įmonės (firmos) pagrindinė informacija (rekvizitai), tikslai. Verslo srities aprašymas. Įmonės veiklos aprašymas. Veiklos, produkto plėtra. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Pirkėjai ir vartotojai. Marketingo komplekso "P" aprašymas. Prekė. Kaina. Rėmimas. Vieta. Pardavimų pajamų variantai. Gamybos (operacijų) planas. Trumpas gamybos (operacijų) proceso aprašymas. Darbo vietos aprašymas (planas) patalpų vertė, įrengimų vertė. Transportas (sandėliavimas) Numatomas transportas. Žaliavos, medžiagos, įrengimai, tiekėjai (procesui reikalingų medžiagų vertė). Turto nusidevėjimas. Personalas. Įmonės (firmos) valdymo struktūra. Personalo sudėtis ir kvalifikacija. Darbo apmokėjimas. Darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbuotoju darbo užmokestis. Pareiginiai nuostatai (darbo aprašymas pareigybei). Finansinė dalis (planas). Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pelno (nuostolio) prognozė. Kintamų ir pastovių sąnaudų prognozė. Finansinė analizė. Išvados. Nusprendžiau kurti įmonę, kuri numato užsiimti transporto priemonių plovimo paslaugomis. Šis verslo planas yra trumpalaikis - metams. Šiame verslo plane aiškiai išdėstysiu verslo sumanymo esmę, apibūdinsiu įmonės padėtį, numatomą būsimą strategiją ir ateities perspektyvas, pateiksiu finansinę informaciją.
Vadybos kursinis darbas (18 pus.)


Verslo planas: verslo išplėtimas, krautuvų remontas ir prekyba
Verslo projekto pristatymas. Įmonės aprašymas. UAB "Mikonta". Projekto aprašymas: padidinti pardavimų (paslaugų suteikimo) apimtis ir užsitikrinti maksimalų įmonės pelną.PROJEKTO NAUDA. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai ir konkurencija. Kainodara. Marketingo veikla ir jos kaštai. Produkto ir paslaugos analizė. Kaina. Kaštų struktūra. Lūžio taškas. Valdymas ir personalas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikio prognozė. Pajamų prognozė. Pelno prognozė. Investicijų (paskolos) padengimo galimybių analizė. Balanso prognozė ir įvertinimas. Grynųjų pinigų srautų prognozės ir įvertinimas. Projekto finansinio pajėgumo analizė. Pajamos pirmaisiais projekto veiklos metais. Pajamos kitais projekto veiklos metais. Pridėtinių išlaidų pirmaisiais projekto vykdymo metais suvestinė. Pridėtinių išlaidų kitais projekto vykdymo metais suvestinė. 2000 –2003 metų finansinės būklės rodikliai.
Vadybos kursinis darbas (31 pus.)


Verslo planas: vidaus apdaila UAB "Struktūra"
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugų aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos. Labiausiai tikėtinos finansinės prognozės. Išvados pasiūlymai. Literatūra. Mano steigiama UAB "Struktūra"- vidaus apdailos paslaugas teikianti įmonė, kurios klientai žmonės įsigiję butą ar namą ir nori įrengti. Mano firma klientams pasiųlys platu paslaugų pasirinkima , o ne specelizuotas paslaugas. Klientui bus labai patogu, nes nereikės ieškoti kitos įmonės kuri atliktų koky nors darba. Įmonė dabar yra kūrimo stadijoje. Verslo plano tikslas yra gauti piniginę paskolą.
Vadybos kursinis darbas (21 pus.)


Verslo planas: viešbutis
Įžanga. Viešbučio vieta. Viešbučio patalpos. Kambarių kainos. Įmonės tikslai. Rezervavimo sistema. Klientų įvertinimas. Viešbučio personalas. Grupių apgyvendinimas ir maitinimas. Taikomos nuolaidos. Reklama. Atsiskaitymas. Kada atvykti ir kada išvykti? Viešbutis „NAMARI“ Jums garantuoja... Laisvalaikis ir pramogos. Kitos viešbučio patalpos. Kita informacija. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursinis darbas (10 pus.)


Verslo planas: viešbutis
Įžanga. Viešbutis "Aleksandra". Firmos misija. Marketingo situacija. Makroaplinka. KONKURENCINĖ APLINKA. SWOT ANALIZĖ. RINKA. NUOLAIDOS. MARKETINGO STRATEGIJA. MARKETINGO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. REKLAMA. PAVOJAI FIRMAI.
Vadybos kursinis darbas (7 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |