Referatai Kursiniai Diplominiai

Įmonės analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės lokacija ir infrastruktūra. Įmonės struktūra bei valdymas. Keleivių vežimo valdyboje naudojami dokumentai ir programos. AB "Lietuvos geležinkeliai". Keleivių vežimo valdybos ir darbo tvarkos taisyklės. Personalo ir darbo apmokėjimo, valdymo ir apskaitos sistema. Keleivių vežimo organizavimas. Keleivių vežimo geografija ir statistika. Vietiniai maršrutai (dyzeliniai ir elektriniai). Tarptautiniai maršrutai. Išvados.
Vadybos referatas (17 pus.)


Įmonės analizė: UAB "IF draudimas"
Per praktikos atlikimo laikotarpį stengiausi surinkti kuo daugiau informacijos apie UAB "IF draudimas", tačiau tokioje konkurencinėje aplinkoje, kokia yra Lietuvoje dabar, draudimo bendrovės nėra linkusios teikti verslo informacijos, todėl mano praktikos ataskaitoje trūks informacijos, kuri gali būti naudinga konkurentams, ir kuri yra šios draudimo bendrovės verslo paslaptimi. Ši darbą sudaro keturi skyriai, kurie bus pateikti tokia seka. UAB "If draudimas" aprašymas. UAB "If draudimas" siūlomos paslaugos ir draudėjai. UAB "IF draudimas" finansinė padėtis. UAB "If draudimas" marketingo strategijos ir perspektyvos.
Vadybos analizė (22 pus.)


Įmonės aplinkos analizė, arba kitaip SSGG (SWOT) analizė
Įvadas. Darstros statybos apžvalga. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Konkretūs siekiai. Produkcijos apibūdinimas. Verslo srities aprašymas, statybos ssgg (swot) analizė. Silpnybės. Stiprybės. Grėsmės. Galimybės. Didžiausios rizikos ir problemos. Rizikų apibūdinimas. Rizikos mažinimo būdai. Išvados. Literatūra. Darbo objektas - statybos įmonės analizė. Darbo tikslas - teoriniu lygmeniu išanalizavus ir apibendrinus statybų įmonės veiklą, parengti įmonės aplinkos analizę. Darbo uždaviniai. Atskleisti statybų įmonės tikslus ir siekius. Parengti stiprybių, grėsmių, galimybių ir silpnybių analizę. Atlikti statybų įmonei gresiančių rizikų analizę.
Vadybos analizė (13 pus.)


Įmonės aprašymas UAB Statva
Įvadas. Pamatų blokų įrengimo technologinis procesas. Produkto darymo proceso teorinis valdymo modelis. Sprendimo rengimas ir priėmimas. Produkto darymo proceso teorinis valdymo modelis. Organozavimo funkcijos apibūdinimas organizacijoje. Motyvacijos funkcija organizacijoje. Kontrolės funkcija organizacijoje. Išvados.
Vadybos analizė (13 pus.)


Įmonės finansinis įvertinimas
Konspektai su pavyzdžiais. Turinys. UAB “Balena” finansinis įvertinimas. Balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB „Balena“ pelningumo rodikliai. UAB “Balena” 2003 – 2005 metų balansas. "Mega Audio" prognozuojama Pelno (nuostolio) ataskaita. PAGRINDINĖS SĄVOKOS NUOSAVO KAPITALO APSKAITOJE. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.
Vadybos konspektas (19 pus.)


Įmonės informacinės sistemos kūrimas
ĮVADAS. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. Įmonės veiklos charakteristika. Prekių ir paslaugų nomenklatūra. Vartotojai. Konkurentai. Prekių kainos. Įmonės veiklos finansinė analizė. ĮMONĖS STRUKTŪRA. Formavimo cechas. Armatūrinis cechas. Betono mišinio paruošimo cechas. Pagalbiniai gamybiniai cechai. Kiti padaliniai. ĮMONĖS INFORMACINĖ SISTEMA. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. INFORMACINIO APRŪPINIMO ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE. Teisinės informacijos šaltiniai. Techninės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Šio darbo tikslas- išnagrinėti UAB naudojamą informacinę sistemą, patirtį, galimybes bei perspektyvas šioje veiklos srityje. Minėtas tikslas nustato konkrečius uždavinius- susipažinti su įmonės informacine veikla, esama būklebei nustatyti vystymosi kryptis.
Vadybos kursinis darbas (18 pus.)


Įmonės metinės veiklos pelno apskaičiavimas (2)
Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.
Vadybos kursinis darbas (19 pus.)


Įmonės planavimas
Planavimas. Jo tikslai ir uždaviniai. Verslo įmonių planų rengimas. Strateginis planavimas. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavamas. NAUDOTA LITERATŪRA.
Vadybos referatas (16 pus.)


Įmonės strateginis valdymas
STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. Valdymo ciklo funkcijų turinys. Strateginio valdymo stadijos, tikslai ir rezultatai. STRATEGINĖ ANALIZĖ. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes apibrėžiantys kriterijai. Vidinių veiksnių pavyzdžiai. Galimybių ir grėsmių vertinimo pavyzdys. Neutralūs veiksniai. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strateginių ryšių analizė ir išvados. STRATEGIJOS RENGIMAS. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždavinių sprendimo priemonės. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS. "Dėžutės" formos darbų suskirstymo schema. Darbų suskirstymo schemos ir organizacijos suskirstymo schemos sąsajos.
Vadybos konspektas (22 pus.)


Įmonės struktūra: AB "Lietuvos paštas"
Įvadas. Vadybos turinys. Vadybos funkcijos. Planavimas. Personalo vadyba. Personalo valdymas. Personalo vadybos turinys. Vadovo darbo stilius. Įmonės valdymo struktūra. AB "Lietuvos pašto struktūra". Išvados. Literatūra. Vadyboje subjektas yra vadovas, menedžeris, o objektas - gamyba ir joje dalyvaujantys žmonės. Vadybos kaip mokslo turinį sudaro šių abiejų elementų sistemos nagrinėjimas ir ryšių tarp jų nagrinėjimas.
Vadybos referatas (18 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |