Referatai Kursiniai Diplominiai

Agrochemijos kursinis darbas
Įvadas. Žinios apie ūkį. Pasėlių struktūra. Organinių ir mineralinių trąšų laikymas. Tręšimo darbų mechanizavimas. Kalkinimas. Organinių ir mineralinių trąšų panaudojimas. Trąšų normų apskaičiavimas balanso metodu. Tręšimo darbų kokybės vertinimas. Mineralinių trąšų barstomųjų mašinų nustatymas. Žmonės dirvas pradėjo tręšti, matyt, vos atsiradus žemdirbystei. Prieš tūkstančius metų Europos ir Azijos tautos augalų auginimui gerinti naudojo įvairias ūkio atliekas. Tręšimo būdai tobulėjo labai pamažu. Ilgai mokslas ieškojo geriausių trąšų, tręšimo būdų...
Žemės ūkio kursinis darbas (18 pus.)


Agrochemijos pagrindai
Agrochemijos mokslo istorija, objektai ir metodai. Augalų mityba per šaknis. Trąšų fiziologinė reakcija ir panaudojimo būdai. Elementų pasiskirstymo dėsningumai augaluose ir dirvožemyje. Amonifikacija. Trąšų sorbcijos rūšys dirvožemije. Dirvožemių rūgštumo rūšys, rūgštėjimo priežastis. Sorbuotų bazių suma ir prisotinimo bazėmis laipsnis. Dirvų reakcijos reikšmė augalams ir mikroorganizmams. Pramoninės kalkinės medžiagos ir jų panaudojimas. Pramoninės atliekos, vietinės kalkinės medžiagos ir jų panaudojimas. Kalkių sąveika su dirvožemiu, normų apskaičiavimas ir efektyvumas. Azoto trąšų grupės. Amonio nitratinės trąšos. Amoniakinės trąšos birios ir skystos. Karbamido - amonio salietros (KAS) tirpalas ir jo panaudojimas. Karbamidas ir kalcio sinamidas. Azoto trąšų parinkimas ir panaudojimas. Fosforo trąšų sorbavimas dirvožemyje, jų įtaka augalams. Fosforo trąšų žaliavos. Granuliuotas ir paprastas superfosfatas, jo gamyba ir panaudojimas. Dvigubas superfosfatas. Percipitatas. Befluoris fosforas. Fosforitmilčiai, kaulamilčiai ir jų panaudojimas. Fosforo trąšų parinkimas, tręšimo laikas, normos. Kalio įtaka augalams ir jo formos dirvožemyje, trąšų žaliavos. Kalio chlorido ir kalio druskos gamybos būdai, jų panaudojimas. Kalio sulfatas, kalimagnezija, kalimagas. Potašas, pelenai, neutralios kalio trašos. Kalio trąšų normos, panaudojimo laikas. Sudėtinės trąšos, jų teigiamos ir neigiamos savybės. Azofoska, nitrofoska, kristalinas ir kitos kombinuotos kompleksinės trąšos. Skystos kompleksinės trąšos. Mineralinių trąšų sandeliavimas. Mikroelementų panaudojimo būdai. Boro, molibdeno reikšmė ir jų trąšos. Mangano bei cinko reikšmė ir jų trąšos. Vario, kobalto trąšų panaudojimas. Organinių trąšų rūšys. Mėšlo cheminė sudėtis, jo tiesioginė ir netiesioginė įtaka augalams. Mėšlo rūšys, pagrindinės kraiko rūšys. Mėšlo perpuvimo laipsniai. Mėšlo laikymo būdai. Kraikinio mėšlo panaudojimas tręšimui. Bekraikio (skysto ir pusiau skysto) mėšlo panaudojimas. Srutos, jų panaudojimas. Durpių tipai, jų panaudojimas tręšimui, kraikui, kompostavimui. Sapropelių charakteristika ir panaudojimas tręšimui. Žaliajai trąšai auginamų augalų savybės, tręšimo būdai. Bakterinės trąšos.
Žemės ūkio špera/ paruoštukė (2 pus.)


Agronomijos pagrindai
Žemės ūkio pagrindai. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas žemės ūkyje. Žemdirbystės sistemų istorinė raida. Lietuvoje vykusios reikšmingesnės žemės reformos. Žemės ūkis baltijos jūros regione darbotvarkėje xxi amžiui. Pasėlių piktžolėtumo problema. Ekologiniai piktžolių naikinimo būdai. Ūkininkavimas ekologiškai jautriuose lengvai pažeidžiamuose dirvožemiuose.
Žemės ūkio konspektas (4 pus.)


Bendruomeninė gyvensena
Įvadas. Bendruomenė ir žemėvalda. Jaunimo bendruomenės. Jaunimo laisvalaikis. Bendruomenė ir okupacinis režimas. Literatūros sąrašas. Žemdirbių bendruomenė mažai tyrinėta. Agrarinės visuomenės tyrinėjimas atskleidė, kad kaimo bendruomenė formavosi XI – XII a. Vakarų Europos valstybėse. Jos formavimasi lėmė žemės ūkio ir teisinės reformos bei struktūriniai gyvenviečių pokyčiai. Vakarų Europos dalyje XI – XII a. pereita prie trilaukės sėjomainos, kuri Karolingųjų dinastijoje pradėta taikyti jau IX – X a. Vidurio Europoje XIII a
Žemės ūkio kursinis darbas (32 pus.)


Bulvių auginimo technologinių procesų parinkimas ir planavimas vilkaviškio savivaldybės V. Stikliuvienės ūkyje
Įvadas. Bulvių morfologinės ir biologinės savybės. Bulvių auginimo agrotechnika. Dirvos parinkimas, priešsėliai, sėjomaina. Dirvos paruošimas sodinimui. Tręšimo pricipai. Sėklos kiekis. Sodinimo gylis. Bulvių paruošimas sodinimui. Sodinimas. Pasėlių priežiūra. Bulvių ligos ir apsauga. Bulvių kenkėjai ir apsauga. Derliaus nuėmimas ir kasimo mašinos. Laikymo būdai ir įrengimai. Darbo metodika. Ūkyje auginamų bulvių veislių charakteristika. Bulvių auginimo technologija. Bulvių pasėlio priežiūra. Bulvių pasėlių tręšimas. Žaliosios trąšs įtaka bulvių derliui. Cheminė bulvių apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Aukštos reprodukcijos sėklinės medžiagos įtaka bulvių derliui. Derliaus nuėmimas. Sandėliavimas. Ūkio ekonominiai rodikliai. Išvados. Darbo tikslas: išanalizuoti bulvių auginimo technologiją Vilkaviškio savivaldybės V. Stikliuvienės ūkyje ir jos įtaką ūkio veiklos efektyvumui. Darbo uždaviniai. Literatūros šaltinių analizė. Išnagrinėti bulvių auginimo technologiją Vilkaviškio savivaldybės V.Stikliuvienės ūkyje. Nustatyti bulvių technologijos kaštus. Įvertinti bulvių auginimo technologijos įtaką ūkio veiklos efektyvumui. Darbo objektas: V. Stikliuvienės ūkis, esantis Vilkaviškio r. Klausučių km. Darbo metodai: mokslinės ir kt. informacinių šaltinių analizė; ūkio dokumentų analizė.
Žemės ūkio diplominis darbas (50 pus.)


Dabartinė žemės reforma Lietuvoje
ĮVADAS. ŽEMĖS REFORMOS LIETUVOJE. Žemės reformos teoriniai aspektai. Lietuvos žemės reformų ypatumai: jų tikslai ir rezultatai. Šiuolaikinės žemės reformos ekonominės ir socialinės prielaidos. ŠIUOLAIKINĖS ŽEMĖS REFORMOS PRINCIPAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. Žemės reformos principai. Žemės reformos teisiniai aspektai. ŽEMĖS PRIVATIZAVIMO TARPINIAI REZULTATAI. Pretendentai ir privatizuojamos žemės poreikis. Žemės privatizavimo tarpiniai rezultatai. Žemės reformos problemos. IŠVADOS. LITERATŪRA
Žemės ūkio kursinis darbas (40 pus.)


Dirvožemis (2)
Dirvožemio taršos šaltinių klasifikacija. Žemės ūkio tarša, jos priežastys, valdymas bei kontrolė. Sunkiųjų metalų taršos šaltiniai. Organiniai mikroteršalai, jų šaltiniai. Sunkiųjų metalų formos dirvožemyje, jų migracija, lemiantys mechanizmai. Pusiausvyrą lemiantys faktoriai. Dirvožemio pagrindinės dalys. Sunkiųjų metalų pagrindiniai procesai vykstantys dirvožemyje. Organinių teršalų judėjimas dirvožemyje. Dirvožemio valymas ir dirvožemių faktorių vertinimas. Dirvožem valymas. Žemių rekultivavimas. Dirvožemio apsaugos politinė sistema.
Žemės ūkio špera/ paruoštukė (1 pus.)


Eglių liemenų kenkėjai
Eglės liemenų kenkėjai. Žievėgraužis tipografas. Žievėgraužio tipografo lerva. Žievėgraužio tipografo kiaušinėlis. Pažeidimai. Priemonės. Žievėgraužis dubleris. Pažeidimai. Ekologija. Priemonės. Žievėgraužis graveris. Pažeidimai. Žievėgraužio graverio padaryti takai. Žievėgraužio graverio takai ir lervos. Ekologija. Priemonės. Eglinis dendroktonas. Pažeidimai. Ekologija. Apsauga. Eglinis poligrafas. Pažeidimai. Ekologija. Priemonės. Eglinis medkirtis. Pažeidimai. Ekologija. Mažasis ožiaragis. Pažeidimai. Ekologija. Priemonės. Juostuotasis medininkas. Pažeidimai. Ekologija. Priemonės. Literatūra, nuorodos.
Žemės ūkio pristatymas (33 pus.)


Ekologiškų paplotėlių "duoniukai" ir paprastų paplotėlių "duoniukai" kokybės įvertinimas.
Darbo tikslas: įvertinti produktų skirtumus ir kokybę. Darbo priemonės: Ekologiški "DUONIUKAI" ir paprasti "DUONIUKAI". Darbo užduotys: įvertinti ekologiškų "DUONIUKŲ" ir paprastų "DUONIUKŲ" kokybę, produktų ženklinimą, etiketes, skirtumus, sudėtį ir galiojimo laiką, bei atlikti sociologinį tyrimą.
Žemės ūkio analizė (4 pus.)


Fotogrametijos kursinis darbas
Įvadas. Aerofotonuotraukų savybės. Interpretavimo etapai. Interpretavimo požymiai. Žemės dangos kontūrų interpretavimas. Hidrografinių objektų interpretavimas. Užstatytų teritorijų interpretavimas. Miško augalijos interpretavimas. Pievų ir ganyklų interpretavimas. Sodų interpretavimas. Ariamos žemės interpretavimas. Pelkių interpretavimas. Durpynų interpretavimas. Karjerų interpretavimas. Kitų žemės ūkyje nenaudojamų objektų interpretavimas. Topografinės aerofotonuotrakos interpretavimas. Interpretavimas žemės ūkiui. Išvados.
Žemės ūkio kursinis darbas (14 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |