Referatai Kursiniai Diplominiai

Galvijai
Galvijų biologiniai ypatumai. Galvininkystes ūkine reikšme. Galvininkystes būklė ir vystimosi perspektyvos lietuvoje. Galvininkystes vystymo tendencijos atskirose pasaulio šalyse. Atskiru stambiuju raguociu charakteristika. Galvijų kilmė ir evoliucija. Galviju veislių klasifikacija. Skirtingos produktyvumo krypties galvijų eksterjero ypatumai. Galvijų matavimas. Divžniausiai galvijams naudojami kūno matmenų indeksai. Aplinkos įtaka eksterjerui. Galvijų interjeras ir jo ryšys su produktyvumu. Galvijų konstitucijos. Galvijų kondicijos. Galvijų amžiaus nustatymas. Galvijų masės nustatymas. Karvių tešmens morfologija tr fiziologija. Pieno sudėtis. Pieno susidarymas ir atleidimas. Laktacija ir jos kreivė. Faktoriai, apsprendziantys karvių pieningumą. Faktoriai apsprendžtantys pieno riebumą ir baltymingumą. Pieno produkcijos apskaita. Galvijų mėsos produkcijos formavimasis. Rodikliai, apibūdinantys galvijų mėsos produkciją. Įvaikių faktorių įtaka galvijų mėsos produkcijai. Priemonės galvijienos gamybos efektyvumui didinti ir kokybei gerinti. Galvijų embrioninio vystimosi ypatumai. Poembrioninio galvijų augimo ir vystimosi periodai. Veršelių auginimas iki dešimties dienų amžiaus. Telyčių auginimas veislei. Buliukų auginimas veislei. Galvijų prieauglio auginimas mėsai. Mėsai auginamo galvijų prieauglio įvairių laikymo būdų ivertinimas. Palaidų buliukų auginimo mėsai ypatumai. Veršelių transportavimas. Veršelių vairių auginimo būdų palyginamasis įvertinimas. Karvių šėrimas žiemą. Karvių šėrimas pereinamaisiais laikotarpiais. Karvių šėrimas vasarą. Užtrukusių veršingų karvių šėrimo ypatumai. Aukšto produktyvumo karvių šėrtmo ypatumai. Karvių laikymas žiemą ir vasarą. Darbo sauga šeriant ir prižiūrint bulius. Galo \"vėjų veislės galvijai. Galvijų ženklinimas. Grynasis veisimas galvininkystėje. Kryžminimas galvininkystėje. Hibridizacija galvininkystėje. Galvijų atranka ir paranka. Buliu vertinimas pagal dukterų pieno produkciją. Pieninių veislių bulių vertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes. Mėsiniu veisliu buliu vertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes. Galvijų veislininkystės apskaita. Lietuvos juodmargiai galvija. Lietuvos žalieji galvijai. Olandijos juodmargiai galvijai. Vokietijos juodmargiai galvijai. Danijos juodmargiai galvijai. Anglijos juodmargiai galvijai. Holšteinų veislės galvijai. Danijos žalieji galvijai. Airstrai. Džersių veislės galvijai. Dzersiu zalmargiai galvijai. Švicu veislės galvijai. Sorthornų veislės galvijai. Herefordų veislės galvijai. Aberdynų - angusų veislės galvijai. Santa - gertrūda veislės galvijai. Sarolė veislės galvijai. Limuzinų veislės galvija. Kiano veislės galvijai. Belgų mėlynieji galvijai. Aubrakų veislės galvijai. Zootechniniai pieninių karvių bandos reprodukciniai pagrindai. Mėsinių veislių karvių šėrimo ir laikymo technologijos. Mėsinių veislių galvijų reprodukcija. Mėsinių veislių galvijų prieauglio augimo technologija. Mesiniu veisliu galviju veisles vertes nustatymas. Mėsinių galvijų veislininkystės sistema lietuvoje. Mėsinių galvijų veislynai ir veislinės bandos. Mėsinių galvijų bandų formavimo principai. Galvijų parodos ir parodėlės. Jų vaidmuo galvijų veislininkystei. Mokslinio tiriamojo darbo ir mokslo žinių propagavimo vaidmuo gyvulininkystės plėtrai
Žemės ūkio špera/ paruoštukė (9 pus.)


Gamybinės praktikos ataskaita: ūkininko M.Puidoko ūkis
Įvadas. Ūkio charakteristika. Kūrimas ir veiklos reglamentavimas: kūrimo tikslai, metodai ir etapai, dydis ir juridinė forma, steigimas bei valdymą reglamentuojantys dokumentai. Veiklos aplinka: išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai, ssgg analizė. Ūkio plėtimosi etapai ir turimas technikos parkas. Organizacinė struktūra. Valdymo organizacinė struktūra. Ūkio veiklos vertinimas ir plėtros galimybės bei kryptys. Gamybinė veikla: koncentravimas ir įvairinimo plėtra. Darbo procesų valdymas: aprūpinimas darbuotojais, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, darbo pasidalijimo ir kooperacijos formos, darbo ir poilsio režimai, darbo normavimas, darbo drausmė, darbo sauga. Darbo apmokėjimo tvarka. Rinkodaros valdymas: rinkodaros aplinka, rinkodaros priemonių taikymo atvejai, rinkodaros kompleksas ir jo taikymas. Veiklos planavimas: ūkio taikomos strategijos ir planų sistema, planavimo procesas ir informacinė bazė bei veiklos planavimo tobulinimo pagal šiuos kriterijus galimybės. Finansai: finansiniai santykiai su kitomis institucijomis, mokesčiai ir įmokos, sąskaitos banke, pelnas ir jo paskirstymas. Komercinių ir finansinių santykių su kitomis organizacijomis tobulinimo galimybės. Veiklos gamybiniai, ekonominiai ir finansiniai rodikliai: pardavimo pajamos, rentabilumo rodikliai. Veiklos gamybinių, ekonominių ir finansinių rodiklių vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
Žemės ūkio ataskaita (24 pus.)


Gėlininkystės mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Literatūros apžvalga. Rudenį gėlyne atliekami darbai. Patalpoje esnčių gėlių priežiūra rudens laiku. Gėlių dekoratyvumas pagal ilgaamžiškumą. Vienmetės gėlės. Daugiametės gėlės. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. KU botanikos sodas. VU Botanikos sodas. Klaipėdos miesto gėlynų analizė. Išvados. Tikslas: Nustatyti rudens sezono darbų svarbą gėlėms, esančioms lauke ir patalpoje. Uždaviniai. Įvertinti gėlyne atliekamus rudens darbus. Įvertinti patalpoje esančių gėlių priežiūra rudens laiku. Nustatytigėlių dekoratyvumą (vienmetė, dvimetė ir t.t. ). Tyrimo objektai: Kolegijos augynas, Klaipėdos universiteto botanikos sodas, Kraštotvarkos katedros patalpų gėles, Green deco paroda, Vilniaus botanikos sodas, Klaipėdos miesto gėlynai.
Žemės ūkio ataskaita (13 pus.)


Importuotų juodmargių galvijų panaudojimas Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos juodmargiai pagrindinė Raseinių rajone veisiama galvijų veislė. Karvių produktyvumas Raseinių rajone. Kontroliuojamų karvių skaičius kitimas rajone pagal metinį produktyvumą. Raseinių rajone esančių galvijų veislinių bandų vidutinis produktyvumas. Raseinių rajone esančių rinktinių karvių skaičius ir jų vidutinis produktyvumas. Apibendrinimas. Panaudotos literatūros sąrašas.
Žemės ūkio kursinis darbas (19 pus.)


Individualios sodybos dekoratyvinio apželdinimo kursinis projektas
Įvadas. Bendroji dalis. Trumpa literatūros apžvalga. Objekto bendra charakteristika. Demografiniai rodikliai. Esamų želdinių inventorizavimas. Specialioji dalis. Objekto funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo suprojektavimas. Statiniai ir mažoji architektūra. Teritorijos paruošimas želdinimui. Dirvos pagerinimas ir paviršiaus išlyginimas. Takų įrengimas. Vejos įveisimas. Gėlynų įrengimas. Eksplikacija. Kalendorinis darbų organizavimo grafikas. Želdinimo teritorijos balansas. Išlaidų suvestinė sąmata.
Žemės ūkio kursinis darbas (16 pus.)


Individualus ekologinio ūkio projektas
Įvadas. Gamtinės sąlygos. Dirvožemis. Klimatas. ūkio tvarkymas. ūkio sėjomainos planas. Augalai. Lubinai. Bulvės. žieminiai rugiai. Pašariniai runkeliai. Kukurūzai. Miežiai. Planuojamas derlius. Antierozinis augalų kalendorius. Su derliu išnešamų maisto medžiagų kiekis. Auginami galvijai. Mėšlo išeigos. Skysto mėšlo mėšlidė. Kraikinio mėšlo mėšlidė. Tręšimas. Tręšimo planavimas. Ekologinis ūkininkavimas. Maisto medžiagų balanso reguliavimas ekologiniame ūkyje. Npk balanso skaičiavimo pavyzdys. Organinės trąšos. Mėšlas. Mėšlo reikšmė. Mėšlo sudėtis. Mėšlo laikymas. Augalų tręšimas mėšlu. Tręšimas bekraikiu mėšlu. Tręšimas skystu mėšlu ir srutomis. Fosforo reikšmė ir trąšos ekologinės gamybos ūkiams. Fosforitmilčiai. Azoto trąšos ,,provita“. žaliosios trąšos. Kada įterpti augalus žaliajai trąšai. Mikroelementai lietuvos dirvožemiuose ir jų reikšmė. Tręšimas mineralinėmis trąšomis. Piktžolių kontrolė. Akėjimas. Apibendrinimas.
Žemės ūkio kursinis darbas (34 pus.)


Kailinių žvėrelių verslo organizavimas
Įvadas. Kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Kailinių žvėrelių fermos įrengimas, vietos parinkimas. Kailinių žvėrelių verslo produkcijos pardavimai, rinka. Kailinių žvėrelių verslo organizavimo problemos. Kailinių žvėrelių verslo gerinimo galimybės. Referato objektas – kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Referato tikslas – išanalizuoti kailinių žvėrelių verslo organizavimą, valdymą, darbuotojų motyvaciją, gerinimo priemones ir pan. Tyrimo metodai – įvairių autorių mokslinės literatūros analizė, sisteminimas ir apibendrinimas. Šių metodų taikymo tikslas – įvertinti kailinių žvėrelių verslo organizavimo aspektus, organizacijos valdymo struktūrą, darbuotojų motyvaciją, konkurentus bei verslo perspektyvas.
Žemės ūkio referatas (8 pus.)


Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui
Tekstinė dalis (aiškinamasis raštas). Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Sąsaja su galiojančiais teritorinių planavimo dokumentais. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Kartografinis pagrindas. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo projektavimas. Kelių tinklo išdėstymas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos nustatymas ir sėjomainos parinkimas. Grafinė dalis. Žemės naudojimo planas. Žemės vertinimo planas. Projekto sprendinių brėžinys. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. Projekto tikslas - suformuoti žemės sklypą. Suprojektuoti gyvenamuosius pastatus, ūkinei veiklai skirtus statinius bei soda. Projekto uždaviniai - suskirstyti sklypą sėjomainomis ir suformuoti kelią, kuriuo butų galima pasiekti sodybą bei visas sėjomainas.
Žemės ūkio kursinis darbas (18 pus.)


Kaimo plėtros politikos formavimasis ir raida Lietuvoje bei Europos sąjungoje
Įvadas. Kaimo plėtros samprata. Kaimo plėtros politikos istorinė raida. Europos sąjungos kaimo plėtros politika. Socialinė ir demografinė Lietuvos kaimo charakteristika. Kaimo plėtros politikos ypatybės lietuvoje. Teisiniai Lietuvos kaimo infrastruktūros pagrindai. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo institucinė sistema. Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimas lietuvoje. Lietuvos 2007-2013 m. Kaimo plėtros strategijos planas. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo vieta tarp pagrindinių turizmo formų ir kategorijų. Lietuvos kaimo turizmo charakteristika. Kaimo turizmo plėtros politika. Lietuvos kaimo vizija ir raidos tendencijos. Išvados. Naudota literatūra.
Žemės ūkio referatas (32 pus.)


Kaimo plėtros politikos priemonės
ĮVADAS. KAIMO PLĖTRA LIETUVOJE. KAIMO TURIZMO VIETA TOLYDŽIOJE KAIMO PLĖTROJE. SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS POLITIKOS POVEIKIS KAIMO PLĖTRAI. KAIMO PLĖTRA EUROPOS SĄJUNGOJE IR LIETUVOJE. KAIMO INFRASTRUKTŪRA BLOGĖJA. KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS 2000-2006 M. Lyderio (LEADER) programa. KOKYBĖ – SVARBIAUSIAS KAIMO PLĖTROS VEIKSNYS. INOVACIJŲ SKLAIDA IR VERSLUMO UGDYMAS – EFEKTYVIAUSI KAIMO PLĖTRĄ SPARTINANTYS VEIKSNIAI. KAIMO PLĖTROS TENDENCIJOS LIETUVOJE IR KITOSE ES ŠALYSE. Pajamos iš žemės ūkio. Ūkininkaujančiųjų amžius. Lėšos kaimo plėtrai. Austrijos patirtis. Suomijos kaimo plėtra. Vokietijos plėtros ypatumai. Pasiūlymai Lietuvai. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS – PRIORITETINĖ MOKYMO SRITIS SUOMIJOJE. IŠVADOS. LITERATŪRA
Žemės ūkio referatas (23 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |