Referatai Kursiniai Diplominiai

Kaišiadorių savivaldybės Paparčių teritorijos žemės naudojimo planavimas
Įvadas. Bendroji teritorijos apžvalga. Kauno apskrities Kaišiadorių savivaldybė. Kraštovaizdis. Saugomos teritorijos. Vandens telkiniai. Gyvūnija. Augalija. Dirvožemiai ir žemės ūkio naudmenų našumas. Tikrosios būklės analizė. Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai pagal dirvožemio tinkamumą prekiniams žemės ūkio augalams auginti. Teritorijų raidos erdvės koncepcija - agrarinių teritorijų tvarkymas. Žemės ūkio naudmenų našumas. Agrarinių teritorijų naudojimo reglamentai. Išvados. Naudota literatūra.
Žemės ūkio kursinis darbas (21 pus.)


Kambarinių gėlių parinkimas gyvenamosioms patalpoms
Įvadas. Pelargonijos (Pelargonium). Bugenvilijos (Bougainvillea). Sanpaulijos(Saintpaulia). Anturiai (Anthurium). Puansetijos (Euphorbia). Klivijos (Clivia ). Mano namuose augančių gėlių sortimentas, ir pritaikymo vieta. Naudingi patarimai. Kambarinės gėlės. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: Atrinkti kambarinių gėlių sortimentą įvertinant augalų augimo sąlygas. Uždaviniai . Sudaryti gėlių sortimentą pasirinktoms patalpoms. Įvertinti optimalias sąlygas augalams augti. Pateikti patarimus, kaip gėles išlaikyti sveikas.
Žemės ūkio referatas (14 pus.)


Lauko gėlininkystės praktika
Kardeliai. Susipažinimas su lauko gėlėmis. Svogūninių gėlių dauginimas. Sezoniniai darbai gėlyne. Gėlių sėklų auginimas. Daugiamečių lauko gėlių paruošimas žiemai. Jurginai. Informaciniai šaltiniai. Lauko gėlės skirstomos į vienmetes, dvimetes, daugiametes. Augalų morfologiniai požymiai tai lapai, žiedai, kero forma. Norint įvertinti augalo dekoratyvumą reikia žiūrėti kero formą, lapų, žiedų ar žiedynų, vaisių ar vaisynų dekoratyvumą ir dekoratyvumo trukmę (mėnesiais). Augalai gali būti naudojami klomboms, lysvaitėms, bordiūrams, gėlinėms, balkonams, alpinariumams.
Žemės ūkio ataskaita (22 pus.)


Melioracijos kursinis
Įvadas. Griovių tinklo projektavimo ypatumai. Žemės paviršiaus ir griovio dugno altitudžių skaičiavimas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Trapecinės vagos hidrauliniai skaičiavimai. Žemės ir stiprinimo darbų skaičiavimas. Iškertamo miško ploto ir raunamų kelmų skaičiavimas. Bendras miško sausinamas plotas. Miško sausinimo reikšmė. Eksplotaciniai sausinimo darbai. Kontrolinis darbas. Naudota literatūra. Mano pasirinktas nusausinti miško plotas yra Alytaus Urėdijoje,Aniškio girininkijoje. Šiame plote vyrauja viksviniai, lendrūniniai juodalksnynai, iki metų amžiaus. Protarpiais yra įsiterpęs vienas kitas berželis. Rūšinė sudėtis J B.Medynas yra antro boniteto. Miško tipas palieknio juodalksnynas, augavietė Ud. Dirvožemio tipas - priemolis. Miško žolinė augalija labai tanki. Vyrauja vingiorykštis, kiminai, lendrūnai.
Žemės ūkio kursinis darbas (18 pus.)


Mėšlo ir nuotekų tvarkymas fermose
Įvadas. Mėšlo tvarkymas. Mėšlo laikymo reikalavimai. Mėšlo tvarkymo sistemos. Mėšlo konsistencija. Mėšlo surinkimas ir pertvarkymas. Mėšlo laikymas. Nuotėkų tvarkymas. Nuotėkų šaltiniai. Skystosios ir tirštosios frakcijos atskyrimas. Paviršinių nuotėkų tvarkymas. Pasirengimas avarijoms. Naudota literatūra.
Žemės ūkio kursinis darbas (18 pus.)


Miško apsauga
ĮVADAS. MIŠKŲ SKIRSTYMAS GRUPĖMIS IR KATEGORIJOMIS. MIŠKŲ ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMAS. Miško sėklinė bazė . Miško žėlimo ir želdinimo projektavimas. Miško žėlimo projektavimas. Miško želdinimo projektavimas. APSAUGINIŲ MIŠKO ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMAS. Vandens telkinių apsauginių želdinių projektavimas. Apsauginių miško želdinių būklės vertinimas. MIŠKO KIRTIMŲ PROJEKTAVIMAS. Pagrindinai kirtimai. Ugdymo kirtimai. MIŠKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMAS. Priešgaisrinė apsauga. Miško sanitarinės būklės gerinimo priemonės. ŪKINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMAS PRIVAČIUOSE MIŠKUOSE. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI.
Žemės ūkio kursinis darbas (21 pus.)


Miško genetika. Selekcija
Miško genetika. Mendelio atradimai. Bendroji genetika. Citologiniai ir molekuliniai genetikos pagrindai ląstelė, jos struktūra ir genetinė sistema. Chromosomos, jų struktūra, morfologija. Ląstelės dalijimasis. Biocheminiai paveldimumo pagrindai chromosomų cheminė sandara. Paveldimumas ir paveldėjimas. Požymis. Mendelio darbai ir dėsniai apie požymių nepriklausomą paveldėjimą. Monohibridinis kryžminimas. Dihibridinis kryžminimas. Nepriklausomas požymių paveldėjimas. Mendelio dėsniai. Polihibridiniai kryžminimai. Dihibridinio kryžminimo citologiniai pagrindai. Mendelio idėjų išvystymas morgano darbuose. Paveldėjimas esant įvairių genų sąveikai. Dauginimosi sistemos ir dominuojančių bei recesyvinių genų paveldėjimo ir pasireiškimo įpatumai. Sąveika tarp nealelinių ge. Heterozė. Heterozės mechanizmas. Genetiniai reiškiniai esant genų sukibimui. Chromosominė paveldimumo teorija. Genų sukibimo paveldėjimas ir krosingoveris. Membraninis paveldimumas. Citoplazminio tyrimo paveldimumo metodai. Organizmo individualaus vystymosi genetiniai pagrindai. Modifikacijos. Genotipas ir aplinka. Modifikacijų tipai. Mutacijos ir jų atsiradimas. Mutacijų klasifikacija. Mutacijų tipai. Mutacijos savybės. Mutagenezė. Poliploidija. Sumedėjusių augalų kintamumas. Paveldimo kintamumo homologinių eilių dėsnis. Vidurusinis kintamumas ir jo formos. Kintamumo tyrimo metodai. Sumedejusiu augalu statistiniai tyrimo metodai. Rusies genetika. Reproduktyvinių izoliacinių mechanizmų klasifikacija. Rųšies formavimosi procesas. Miško genetiniai ištekliai. Genetinė išteklių atranka. Vertingų genetinių išteklių išsaugojimas. Pagrindinės miško išsaugojimo nuostatos. Populiacijų genetika. Miško selekcija lietuvoje klasikine selekcine schema. Sėklinė selekcija. Selekcijos strategija. Inbrydinga. Ilgalaikė sėklinė popu. Sėklų gavybos sis. Medžių derėjimo biologija. Lytinė branda, jos paankstinimas ir žydėjimo ypatumai. Pumpurų tipai ir diferenciacija. Savisauginis žydėjimas. Viršūninis skiepijimas. Žydėjimo periodiškumas.
Žemės ūkio špera/ paruoštukė (4 pus.)


Miško reakriacijos paslaugų vartotojo elgsena
ĮVADAS. VARTOTOJŲ ELGSENOS TEORINIAI PRINCIPAI. Vartotojo elgsenos samprata. Vidiniai ir išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. MIŠKO REKREACIJOS PASLAUGŲ VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMO METODIKA. Miško rekreacijos paslaugų apžvalga. Miško rekreacijos paslaugų tyrimo metodika. MIŠKO REKREACIJOS PASLAUGŲ VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ. Respondentų požiūrio į mišką analizė. Miško rekreacijos paslaugų vartotojų elgsenos veiksnių analizė. Miško rekreacijos paslaugų plėtros kryptys. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Žemės ūkio diplominis darbas (63 pus.)


Morkos
Įvadas. Botaninis apibūdinimas. Morkų veislės. Šatrija. Garduolės. Gausės. Svalia F. Vytėnų Nanto. Morkų biologinės savybės. Bakterinių daržovių ligų pagrindiniai simptomai ir sukėlėjai. Morkų šlapiasis puvinys. Morkų šerdies puvinys. Morkų tuščiavidurė dėmėtligė. Morkų rauplės. Morkų bakterinis vėžys. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Tikslas: Susipažinti su morkų auginimo technologijomis, bei populiariausiomis veislėmis. Uždaviniai. Palyginti populiariausias veisles. Susipažinti su morkų sandara ir biologinėmis savybėmis. Susipažinti su morkų ligomis. Išnagrinėti morkų auginimo technologijas.
Žemės ūkio referatas (17 pus.)


Nitratai
Nitratai dirvožemyje. Nitratai daržovėse. Nitratų mažinimo būdai daržovėse. Nitratai maisto produktuose. Maisto priedai. Nitratų poveikis žmogaus organizmui. Nitratų nustatymo metodai. Spektrofotometrinės analizės metodas. Potenciometrinis metodas. Be nitratų neužauga nė vienas augalas. Nitratai - tai azoto junginiai, kuriuos augalai ima iš dirvos. Natūralu, kad kuo daugiau dirvoje azoto, tuo daugiau augalai jo pasisavina ir susidaro daugiau nitratų. Nitratai į žmogaus organizmą patenka per augalinės ir gyvulinės kilmės produktus, geriamąjį vandenį, vaistus.
Žemės ūkio referatas (13 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |