Referatai Kursiniai Diplominiai

Skerdimas
Disciplinos apibrėžimas, uždaviniai, ryšys su kitomis disciplinomis. Mėsa žmonių mityboje. Žemės ūkio gyvuliai – mėsos perdirbimo įmonių žaliava. Galvijienos, kiaulienos, paukštienos didinimo rezervai. Transportavimo įtaka gyvulių sveikatai. Gyvulių transportavimas. Transportavimo ligos. Stresai. Stresinė mėsa. Stresinės mėsos rūšys. Mėsos perdirbimo įmonės, jų tipai. Galvijų skerdimas ir skerdinio apdorojimas. Kiaulių skerdimas nulupant odą, skerdinio apdorojimas. Skerdimo būdai. Kiaulių skerdimas nekupant odos, skerdinio apdorojimas. Triušių skerdimas ir skerdinio apdorojimas. Paukščių skerdimas, skerdinio apdorojimas. Priverstinis sanitarinis gyvulių skerdimas. Skerdenos ir vidaus organų priešskerdiminė ir poskerdiminė ekspertizė. Limfinė sistema ir jos reikšmė veterinarinei ir sanitarinei kontrolei. Sirgusių gyvulių skerdenų ir vidaus organų sanitarinio apdorojimo būdai (pramoninis ir sanitarinis-pramoninis perdirbimas). Maistui netinkamos atliekos. Konfiskatai. Atliekų utilizacija. Mėsos morfologinė sudėtis. Raumeninio audinio morfologinė sudėtis. Jungiamojo audinio morfologinė sudėtis. Kaulinio ir kremzlinio audinio cheminė sudėtis. Mėsos raumeninio audinio cheminė sudėtis. Mėsos kremzlinio ir kaulinio audinio cheminė sudėtis. Mėsos maistinė, biologinė, energetinė vertė. Mėsa. Mėsos kokybės rodikliai. Veiksniai, turintys įtakos mėsos ir mėsos produktų kokybei. Normalūs poskerdiminiai mėsos pakitimai. Mėsos brendimas. Mėsos gedimas (sudusimas, pelėjimas, puvimas). Mėsos rūgimas, gleivėjimas, švytėjimas. MPI valymas, plovimas. MPI valymo medžiagos. MPI dezinfekcija. Dezinfekcinės medžiagos, jų rūšys. Bendri dešrų gamybos technologijos bruožai. Žaliava dešroms gaminti. Reikalavimai dešrų apvalkalams. Virtų dešrų gamybos technologija. Virtų – rūkytų dešrų gamyba. Parūkytų dešrų gamyba. Žalių (rūkytų) dešrų gamybos technologija. Kepeninių dešrų gamybos technologija. Mėsos duonos gamybos technologija. Slėgtainio ir šaltienos gamyba. Mėsos konservų gamybos technologija. Mėsos konservavimas. Konservavimo būdai. Fiziniai mėsos konservavimo būdai (džiovinimas, sublimacinis džiovinimas). Mėsos konservavimas mikrobangomis, ultravioletiniaisi ir infraraudonaisiais spinduliais. Mėsos konservavimas aukšta temperatūra (pasterizacija, sterilizacija, tindalizacija). Mėsos konservavimas žema temperatūra. Mėsos atšaldymas, sušaldymas, gilus sušaldymas. Mėsos sušaldymo būdai (vienfazis ir dvifazis sušaldymas). Mėsos atšildymas (defrostavimas). Defrostavimo būdai. Fiziniai ir cheminiai laikomos mėsos pakitimai. Mėsos sūdymas, sūdymo būdai. Mėsos rūkymas. Rūkymo būdai. Įvairių rūšių gyvulių riebalų charakteristika. Riebalų lydumas. Lydymo būdai. Riebalų valymas. Riebalų gavimas iš kaulų. Subproduktai. Jų cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Subproduktų klasifikacija. Įvairių rūšių subproduktų panaudojimas. Subproduktų apdorojimas. Skerdžiamų gyvulių kraujo perdirbimas. Pirminis kraujo apdorojimas, jo konservavimas. Kraujo defibravimas ir stabilizavimas. Stabilizatoriai. Kraujo preparatai, jų panaudojimas. Kraujo konservavimas. Endokrininė žaliava. Jos pirminis apdorojimas. Fermentinė žaliava, jos pirminis apdorojimas. Žarnos. Žarnų pirminis apdorojimas. Odos. Jų cheminė sudėtis ir fizinės savybės. Odų klasifikacija. Odų pirminis apdorojimas, jų konservavimo būdai. Skerdimui skirtų gyv pristatymo-priėmimo tvarka. Įskaitinė gyvulio masė. Gyvulio mėsos nuoskaitos taikomos MPĮ. Gyvulių paruošimo vežimui į MPĮ zootechniniai ir veterinariniai reikalavimai. Gyvulių pristatymo į MPĮ būdai. Centralizuotas ir necentralizuotas. Skerdžiamų galvijų pasiskirstymas į grupes pagal amžių ir lytį. Galvijų skerdenų kokybės vertinimas. Kiaulių skirstymas į grupes pagal amžių, lytį. Skerdžiamų (gyvų) kiaulių pasiskirstymas į kategorijas. Kiaulių skerdenos kokybės nustatymas pagal raumeningumą. Skerdžiamų avių, ožkų nustatymas pagal lytį, amžių. Avių skerdenų vertinimas. Reikalavimai pristatomiems į MPĮ gyviems paukščiams. Paukščių skirstymas į jauniklius ir suaugusius. Paukščių (gyvų) kokybės (įmitimo kategorijos) nustatymas. Paukštienos kokybės nustatymas. Skerdžiami triušiai. Triušienos kokybės nustatymas. Skerdienos išeiga ir masė zootechnikos ir MPĮ praktikoje. Mėsos šviežumas. Šviežumo nustatymo būdai. Riebalų gedimas. Gedimo rūšys. Riebalų gedimo nustatymo būdai. Kokybės valdymo sistemos ISO. Pagrindiniai kokybės vadybos principai. Kokybės valdymo sistemos. Sistema nuo tvarto iki stalo. RVASVT sistema MPĮ. Pagrindiniai diegimo etapai. RVASVT. Pagrindiniai RVASVT principai. maisto priedai, jų rūšys, žymėjimas. LST 1919 mėsa ir jos gaminiai.
Žemės ūkio konspektas (20 pus.)


Stogų želdinimo ypatumai
Įvadas. Stogų želdinimo istorija. Žalieji stogai šiandien. Žaliojo stogo įrengimas.. Ekstensyvus želdinimas. Intensyvus želdinimas. Šlaitinis stogas. Plokščias stogas. Apželdinto stogo privalumai ir trūkumai. Substratas augalams. Augalai ant stogo. Žolių sėja. Sėjos laikas. Sėja. Kiti sėjos būdai. Darbo tikslas – išanalizuoti žaliųjų stogų meninės išraiškos priemones, jų panaudojimą projektavime.
Žemės ūkio kursinis darbas (18 pus.)


Šakių rajono Gotlybiškių kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projektas
Įvadas. Projektuojamos teritorijos apibūdinimas. Žemės konsolidacijos poreikis. Projektavimo užduočių sprendimai. Sprendinių efektyvumo nustatymas. Sprendinių poveikio vertinimas. Projektavimo sprendinių juridinis įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Žemės konsolidacija - sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kurios metu atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, kai keičiamos jų ribos pagal parengtą tam tikros teritorijos žemės konsolidacijos projektą siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslus ir uždavinius. Žemės konsolidacija turėtų būti suprantama kaip instrumentas kaimo plėtrai subalansuoti tai yra kai ne tik parengiamas teritorijų planavimo dokumentas, bet ir projektuojant atidžiai išanalizuojami, įvertinami vietos kaimo gyventojų bei kitų suinteresuotų grupių poreikiai, interesai ir sudaromas teritorinis pagrindas gyvenimo ir darbo sąlygoms tose vietovėse pagerinti.
Žemės ūkio kursinis darbas (12 pus.)


Ūkių dydžių pokyčiai Lietuvoje ir Anglijoje
Įvadas. Ūkio dydžio samprata ir skaičiavimo metodikos. Ūkio dydžio samprata. Ūkio dydžio sąvoka. Ūkių klasifikacija. Ūkio dydžio matavimo metodika. Europinio dydžio vienetai (EDV). Ūkių grupės pagal EDV. Lietuvos ir Anglijos ūkių dydžių lyginamoji analizė. Ūkio surašymai. Ūkių dydžių pokyčių analizė nagrinėjamu laikotarpiu. Lietuvos ir anglijos ūkių dydžių vertinimas ir perspektyvos. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Žemės ūkio kursinis darbas (28 pus.)


Vijoklinės vienmetės gėlės
Įvadas. Vienmečiai vijokliniai augalai. Vijoklis, purpurinis sukutis. Kvapusis pelėžirnis. Dekoratyvinės pupelės, sodo pupos, turkiškos pupelės. Pelėvirkštis sukutis. Virkštenis. Gebenė. Didžioji nasturtė. Laipiojančioji kobėja. Mėlinžiedė raganė. Pelėvirkštis. Vijokliniai augalai, skirti sodo apželdinimui. Vijoklinių augalu apželdinimo metodika ir pritaikymai. Vertikalaus apželdinimo metodika. Apšviesta ir užuovėjinė pusė. Pavėsinga ir priešvėjinė pusė. Tvorų, pastatų sienų ir tvorų apželdinimas vijokliniais augalais. Išorinių pastatų sienų apželdinimas. Trūkumų slėpimas apželdinant vijokliniai augalais. Pavėsinių ir vertikalių atramų apželdinimas vijokliniais augalais. Pavėsinės. Obeliskai. Medžių ir krūmų panaudojimas vijoklinių augalų atramai. Horizontaliam apželdinimui skirti vijokliniai augalai.
Žemės ūkio referatas (11 pus.)


Vyno gamyba
Portveinas. Kagoras. Madera. Tokajus. Cheresas. Šampanas. Vermutas. Naudota literatūra.
Žemės ūkio referatas (8 pus.)


Zarasų miškų urėdijos kvartalo miškininkystės kursinis projektas
Įvadas. Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Miškų atkūrimas ir įveisimas(.druskininkų miškų urėdijos pušies,eglės ir. Beržo sėklinių objektų parinkimas). Miško žėlimo ir žėldinimo fondo suvestinė. Apsauginių miško želdinių projektavimas. Apsauginių želdinių poveikis agrolandšaftui. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindinių kirtimų žinialapis. Ugdymo kirtimų žiniaraštis. Ugdymo kirtimų rūšys pagal medžių rūšis ir amžių. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Medynų degumo klasių nustatymas. Priešgaisrinių priemonių projektavimas. Miškų sanitarinės apsaugos priemonės. Ūkinių priemonių projektavimas privačiuose miškuose. Skirtumai- kas leistina privačiuose miškuose kitaip nei valstybiniuose? bioįvairovės išsaugojimas (bioįvairovės ir išsaugojimo priemonės).
Žemės ūkio kursinis darbas (19 pus.)


Žemės dirbimo mašinos ir padargai
Žemės dirbimo mašinos. Sėjamosios ir sodinimo mašinos. Žolinių pašarų ruošimo mašinos. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos. Derliaus dorojimo mašinos. Valomosios ir džiovyklos. Pagal atliekamą darbą žemės dirbimo mašinos ir padargai skirstomi į šias rūšis. Plūgus - dirvai arti. Skutikus - dirvai sekliai įdirbti. Kultivatorius ir akėčias - dirvai papildomai įdirbti. Valkes ir volus - dirvos paviršiui sulyginti bei suslėgti. Frezerius - sunkioms, sužėlusioms dirvoms purenti.
Žemės ūkio referatas (17 pus.)


Žemės ūkio technologijų ekonominis vertinimas
Cukriniai runkeliai. Supirkimo kaina (kvotinių) – 96 Lt/t. Ūkyje cukriniai runkeliai auginami 100 ha plote. Pagal seną technologiją planuojamas derlius 40 t/ha, pagal naują – 45 t/ha. Cukriniai runkeliai – svarbus techninis augalas, žaliava cukraus pramonei. Jų šaknyse yra 18-19 proc. sacharozės, iš kurios gaminamas cukrus, vartojamas maistui, konditerijos, gėrimų, vaisių, uogų konservavimo pramonėje. Be to, cukrinių runkelių šakniavaisiai, lapai ir fabrikų atliekos yra labai vertingas pašaras gyvuliams.
Žemės ūkio kursinis darbas (17 pus.)


Žemės ūkio vieta ir reikšmė nacionalinėje ekonomikoje
Įvadas. Žemės ūkio reikšmė ekonomikoje. Ekonominę veiklą įvairinantys ūkiai Suomijoje. Ekonominę veiklą įvairinantys ūkiai Lietuvoje. Sąlygos plėtoti Lietuvos ekonomiką. Bendroji žemės ūkio produkcija. Žemės ūkio funkcionavimo ypatybės planinėje ekonomikoje. Darbas ir užimtumas ekonomikos veiklos sferose. Išvados. Žemės ūkio produktų gamybos intensyvumo bei jų savikainos analizė rajonų lygmenyje rodo, kad šiam veiksniui skiriama nepakankamai dėmesio ir todėl nėra susiformavusių žemės ūkio produktų gamybos regionų. Šiam procesui tam tikrą įtaką turėtų daryti ir valstybė, nes tik kryptingos valstybės paramos dėka gali sparčiau plėtotis specializuotas konkurencingas žemės ūkis.
Žemės ūkio referatas (13 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |