Referatai Kursiniai Diplominiai

Internetinė žiniasklaida Lietuvoje
Įvadas. Interneto žiniasklaidos ypatumai. Interneto žiniasklaidos samprata. Tradicinės ir internetinės žiniasklaidos skirtumai. Interneto žiniasklaidos galimybių išnaudojimas. Lietuvos interneto žiniasklaida. Interneto žiniasklaidos padėtis lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos interneto žiniasklaidos keliamos problemos. Lietuvos interneto žiniasklaidos šaltiniai. Išvados. Literatūra.
Žiniasklaidos referatas (13 pus.)


Reklamos panaudojimas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse
Įvadas. Reklamos samprata marketinge. Reklamos tikslas ir uždaviniai. Reklamos rūšys. Reklamos priemonės. Reklama televizijoje. Reklama laikraščiuose. Reklama radijuje. Reklamos panaudojimas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse. Reklamos žiniasklaidos priemonėse analizė. Tyrimo charakteristika. Tyrimo analizės rezultatai. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: Išanalizuoti reklamos panaudojimą Lietuvos žiniasklaidos priemonėse. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti reklamos sampratą marketinge. Išskirti dažniausiai naudojamas reklamos rūšis. Palyginti reklamos panaudojimą skirtingose žiniasklaidos priemonėse. Atlikti kiekybinį tyrimą ir jį išanalizuoti.
Žiniasklaidos kursinis darbas (31 pus.)


Žiniasklaida
Lietuva Europos žiniasklaidoje. Žiniasklaidos reguliavimas. Kaip vertinate lietuvišką žiniasklaidą? Ji prastėja ar gerėja? Visuomenė pasitiki žiniasklaida. Žiniasklaida ir nusikaltimai. Šių dienų žiniasklaida. Žiniasklaida – tai organizuotas informacijos sklidimas viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemoje: spaudoje, internete, per radijo ir televizijos laidas. Tačiau kokia Lietuva yra Europos žiniasklaidoje? Bloga žinia – apie mus rašo mažai. Gera žinia – užtat teigiamai. Angliškoje, prancūziškoje ir vokiškoje žiniasklaidoje vyrauja teigiamas Lietuvos įvaizdis. Šis aspektas turėtų džiuginti, nes atrodo, kad užsienio žurnalistai nėra neigiamai nusiteikę mūsų atžvilgiu. O ar dažnai yra minima Lietuva? Mes piktinamės, kad siaubūno žmogėdros Hanibalo tėviškė yra Lietuva, J. Frenzenas savo romane lietuvius vaizduoja valgančius arklieną bei apgaudinėjančius naivius amerikiečius, ir niekaip negalime atleisti aktoriui Melui Gibsonui, kuriam prieš kelerius metus išsprūdo, jog lietuviai – aštriadančiai ir dar ginkluoti beisbolo lazdomis. O dar XI amžiuje po baltų kraštus keliavęs I. Jokūbas savo užrašuose minėjo, kad matė žmones su šunų galvomis. Taigi dabartiniai gandai apie Lietuvą nėra jokia išimtis. Tačiau galime atsikvėpti lengviau, pavienių žmonių nuomonės, pasisakymai, nesudarė neigiamo požiūrio į mūsų tautą ir šalį. Žiniasklaida suformuoja galingiausius stereotipus ir įvaizdžius, kurie giliai įsminga žmonių galvoje. Taigi ar dažnai minima Lietuva? Įvairiuose straipsniuose minima ne taip jau ir retai. Tikrai kasdien bent jau po kelis kartus ji pasirodo vienoje ar kitoje žiniasklaidos priemonėje.
Žiniasklaidos rašinys (5 pus.)


Žiniasklaida – visuomenės nuomonės formuotoja
Žiniasklaida – veiksnys, nepaprastai stipriai įtakojantis valstybės, visuomenės, bendruomenių ir kiekvieno individo veiklą. Gyvename masinės komunikacijos teikiamos informacijos apsuptyje, dažnai ja remiamės priimdami savo sprendimus. Žiniasklaida daro esminį poveikį visuomenei ir visuomenė tampa priklausoma nuo žiniasklaidos, jei ji nori būti ar bent atrodyti informuota. McLuhano manymu, galvosena, susiformuojanti vartojant masines medijas – „...mes tampame tuo į ką žiūrime. ... Mes kuriame priemones, o po to priemonės kuria mus.“
Žiniasklaidos rašinys (3 pus.)


Žiniasklaida (2)
Ištrauka iš darbo. Visuomenės istorija rodo, kad paprastai išradimai padaromi ir pritaikomi tada, kai pribręsta tam tikros socialinės, ekonominės ir techninės sąlygos, kai jie tampa būtina visuomenės tolesnės pažangos reikšme. XXI amžius žmogaus gyvenimą paįvairina palengvina ne tik informacinės technologinės priemonės, bet ir žiniasklaida. Ji žmogaus gyvenimą padaro įdomesnį bei skaidresnį, padeda atitrūkti nuo kasdienybės ir žinoma praplečia žmogaus akiratį.
Žiniasklaidos rašinys (1 pus.)


Puslapiai:
 1 |