Referatai Kursiniai Diplominiai

12 metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų analizė
Įvadas. Jaunųjų futbolininkų fizinio rengimo ypatumai. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimo aspektai pedagoginiu požiūriu. Koordinacinių gebėjimų teorinė samprata ir jų charakteristika. Savarankiški koordinaciniai gebėjimai. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Dvylikos metų berniukų koordinacinių gebėjimų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Koordinaciniams gebėjimams, kaip svarbiai psichomotorinei ypatybei, lavinti reikia ypatingo dėmesio ir žinių. Dvylikos metų jaunųjų futbolininkų koordinaciniams gebėjimams lavinti yra skiriama nepakankamas dėmesys. Darbo tikslas: išanalizuoti jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimus. Darbo uždaviniai. Pateikti koordinacinių gebėjimų sampratą, jų charakteristiką. Nustatyti dvylikos metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų kaitą. Įvertinti dvylikos metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lygį.
Sporto kursinis darbas (34 pus.)


16 metų futbolininkų šoklumo nustatymas taikant skirtingas matavimo metodikas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fiziologinė paauglių charakteristika. Pagrindinės futbolininkų fizinės ypatybės. Greitumas ir jo požymiai. Jėga ir jos požymiai. Greitumo jėga ir jos požymiai. Šoklumo (greitumo jėgos) lavinimas ir nustatymo metodikos. Šoklumo (greitumo jėgos) apibūdinimas. Šoklumo (greitumo jėgos) lavinimo fiziologiniai pagrindai. Šoklumo (greitumo jėgos) rodiklių nustatymo metodikos. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai
Sporto kursinis darbas (33 pus.)


17 m KREPŠININKŲ VERTYBIŲ RAIŠKA KOMANDOJE
ĮVADAS. NAGRINĖJAMOS PROBLEMOS TEORINIAI ASPEKTAI. Mokinių, turinčių nežymų protinį sutrikimą, charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo paplitimas ir priežastys. Endogeninės sutrikimų priežastys. Egzogeninės sutrikimų priežastys. Laimėjimų įtaka tikslų įgyvendinimui žaidžiant krepšinį. Sportinė veikla kaip visuomeninės kultūros reiškinys. Sportinėje veikloje pasireiškiančios vertybės. Dorovinės vertybės krepšinio komandoje. Sutrikusio intelekto vaikų dorinis ugdymas. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODAI. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ. Vertybės „Naudingumas visuomenei“ raiška komandoje. Vertybės „Bendravimas ir bendradarbiavimas su žmonėmis“ raiška komandoje. Vertybės „Turtingas kultūrinis gyvenimas“ raiška komandoje. Vertybės „Gera sveikata“ raiška komandoje. Vertybės „Gera šeima, santarvė joje“ raiška komandoje. Vertybės „Išsimokslinimas ir savęs tobulinimas“ raiška komandoje. Vertybės „Geras ir įdomus darbas“ raiška komandoje. Vertybės „Maksimalus savo galimybių realizavimas, darbinė karjera“ raiška komandoje. Vertybės „Malonus, nerūpestingas gyvenimas. Turiningas laisvalaikis“ raiška komandoje. Vertybės „Pinigai ir materialinė gerovė“ raiška komandoje. APIBENDRINIMAS. IšVADOS. Sportas yra gražus ne vien tik sportiniais rezultatais, sportinės kovos emocingumu, kilnumu, garbingumu, dramatizmu, bet ir dorovinėmis vertybėmis. Todėl treneriui reikia pažinti ir išugdyti savo auklėtinių vertybines orientacijas, pratinti, kad jie visur ir visada elgtųsi dorai.
Sporto diplominis darbas (51 pus.)


Aerobika
Patarimai prieš pradedant mankštintis. Riebalu tirpinimas. Per didelis krūvis. Paplitę mitai. Jėgos treniruotė. Aerobinė treniruotė. Aerobikos atsiradimas. Tempimas. Aerobikos terminai.
Sporto referatas (9 pus.)


Boksininkų ruošimo psichologiniai ypatumai
Įvadas. Bokso psichologinė charakteristika. Boksininko psichinių savybių ugdymas. Suvokimas. Operatyvinis mąstymas. Reakcija. Valinis ruošimas. Boksininko psichologinis rengimas varžyboms. Bendras rengimas. Specialus rengimas. Apibendrinimas. Literatūra. Boksas - viena iš seniausių olimpinių sporto šakų. Tiesa, prieš tai jis nuėjo ilgą ir vingiuotą kelią. Jo pirmtakas buvo kumštynės. Kada žmogus pirmą kartą pavartojo kumštį: apsiginti ar pulti - sunku pasakyti. Per Kretą kumštynės pasiekė Graikiją. Bokso pradininku šioje šalyje laikomas jūrų dievo Poseidono ir nimfos Melijos sūnus Amikusas, kuris, pasak legendos, neišleisdavo iš šalies nė vieno atvykėlio, prieš tai su pastaruoju neišmėginęs jėgų kumštynėse.
Sporto kursinis darbas (25 pus.)


Fizinio teorijos paruoštukė
Nustatyti savo širdies kraujagyslių sistemos funkcinį pajėgumą. Nustatyti kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą. Fizinės treniruotės principai ir parametrai. Jėgos ugdymo metodka. Judėjimo aparatas. Kaip organai ir sistemos reaguoja į jo veiklą. Sveikatos samprata. Pagrindiniai sveikatos rizikos faktoriai. Treniruotos širdies darbo ypatumai. Jos pranašumas prieš netrenirutą širdį. Išvardinti ir apibūdinti sveikos mitybos principus. Apskaičiuoti ir įvertinti savo kūno masės koeficientą (KMI). Apibūdinti pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmę žmogaus organizmui
Sporto špera/ paruoštukė (1 pus.)


Fizinis aktyvumas
FIZINIO AKTYVUMO SVARBA ŽMOGAUS ORGANIZMUI. FIZINIO AKTYVUMO SĄVOKA. FIZINIO AKTYVUMO KAITA IR JO LYGIAI. JUDĖJIMAS MOKINIO LAIKO BIUDŽETE. SANTYKIS TARP MATEMATINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR MATEMATINIŲ SUGEBĖJIMŲ. HIPOKINEZIJA IR MOKINIŲ SVEIKATOS POKYČIAI. FIZINIO AKTYVUMO FORMOS. KAI KURIOS FIZINIO AKTYVUMO FORMOS. KŪNO KULTŪROS PAMOKA – VIENA IŠ FIZINIO AKTYVUMO FORMŲ. FIZINIS AKTYVUMAS, JO REIKŠMĖ ŽMOGAUS GYVENIME. FIZINIO AKTYVUMO BŪTINUMAS. FIZINIŲ PRATIMŲ ĮTAKA ŽMOGAUS ORGANIZMUI. FIZINIS AKTYVUMAS IR SVEIKATA. MOKSLEIVIŲ POŽIŪRIS Į FIZINĮ AKTYVUMĄ. NEPAMOKINIO MOKSLEIVIŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAI. FIZINIO AKTYVUMO PRIKLAUSOMYBĖ NUO MOKINIŲ AMŽIAUS. IŠVADA. LITERATŪRA.
Sporto referatas (14 pus.)


Fizinis aktyvumas (2)
Fizinis aktyvumas. Fizinio aktyvumo (FA) nustatymas. Sveika gyvensena. Sveika mityba. Lankstumas. Raumenų jėga. Fizinė veikla gali būti įvairi. Naudota literatūra.
Sporto referatas (12 pus.)


Futbolas
Futbolo istorinė raida pasaulyje, Lietuvoje. Futbolo žaidimo invertorius, parametrai. Futbolo žaidimo taisyklės. Kamuolio stabdymo būdai futbole, technika. Futbolo žaidimo charakteristika. Nuošalės taisyklė futbole. Futbolo vartininko žaidimo taisyklės. Smūgių koja ir galva technika futbole. Futbolo žaidėjų modelinis pasiskirstymas, privalumai. Futbolo žaidime skiriamos nuobaudos. Laisvas baudos smūgis futbole, taisyklės. Perdavimų futbole technika, būdai. Salės futbolas.
Sporto konspektas (7 pus.)


Ginamieji smūgiai stalo tenise terminai, technika, mokymai
Įvadas. Stalo teniso istorija. Stalo teniso žaidimas. Stalo teniso taisyklės. Stalo teniso technika. Stalo teniso taktika. Stalo teniso mokymai. Išvados. Literatūtra. Šio darbo tikslas: apibendrinti turimas žinias apie ginamuosius smūgius stalo tenise, terminus, techniką, bei mokymus. Uždavinai. Išsiaiškinti stalo teniso istoriją. Išsiaiškinti stalo teniso žaidimo ypatumus. Išsiaiškinti kokia yra stalo teniso technika, taktika, bei mokymai.
Sporto referatas (15 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |